O wydawnictwie

Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

 

  Logo wydawnictwa PWSZ mini

             

   Dane kontaktowe                                                                                                                                                   

 

     adres:      PWSZ, 47-400 Racibórz, ul. Słowackiego 55, pokój 117
     telefon :   32 415 50 20 / wew. 153 

Na kolejnych stronach internetowych zamieszczamy informacje związane z Wydawnictwem:
     - dystrybucja i wykaz publikacji       Katalog publikacji
     - wskazówki dla autorów książek     Dla autorów

 

   Czym zajmuje się Wydawnictwo PWSZ w Raciborzu                                                                                                                                             

Zadaniem Wydawnictwa jest promowanie uczelni, a także popularyzacja dorobku naukowego pracowników i studentów PWSZ w Raciborzu.  
Współpracując z autorami staramy się niewielkim kosztem publikować opracowania naukowe, skrypty, czasopisma i materiały informacyjne.

Zasady funkcjonowania Wydawnictwa określa regulamin .

Regularnie wydawane jest czasopismo Eunomia dokumentujące życie szkoły oraz działalność pracowników i studentów.
Innymi wydawnictwami ciągłymi o charakterze naukowym są "Journal of Physical Education & Health" i "Studia Filologiczne".

Co rok przyrasta liczba zwartych pozycji książkowych opublikowanych staraniem wydawnictwa. Polecamy zapoznanie się z najnowszymi książkami,
które dostępne są   w uczelnianej bibliotece, a także w sprzedaży bezpośredniej i internetowej.

   Organizacja Wydawnictwa                                                                                                                                                                                      

Wydawnictwo podlega Rektorowi PWSZ w Raciborzu.
Za funkcjonowanie Wydawnictwa odpowiada Kierownik Wydawnictwa dr Janusz Nowak.

Rektor powołuje (na wniosek Senatu) Radę Wydawniczą, która m.in. opiniuje plan wydawniczy. Członkami Rady są: prof. dr hab. inż. arch.
Jacek Włodarczyk, dr hab. Franciszek Nieć, dr hab. inż. Bogdan Wysogląd, dr hab. Jarosław Cholewa, dr hab. Leszek Karczewski, dr Jacek Molęda