Wydawnictwo

WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
W RACIBORZU

logo1.jpg

Dane kontaktowe
     adres:      PWSZ, 47-400 Racibórz, ul. Słowackiego 55, pokój 117 
     telefon :   32 415 50 20 / wew. 153 

Na kolejnych stronach internetowych zamieszczamy informacje związane z Wydawnictwem:
     - organizacja pracy i działalność      O WYDAWNICTWIE
     - dystrybucja i wykaz publikacji       KATALOG PUBLIKACJI
     - wskazówki dla autorów książek     DLA AUTORÓW

 

O pracy Wydawnictwa PWSZ w Raciborzu

Zadaniem Wydawnictwa jest promowanie uczelni, a także popularyzacja dorobku naukowego pracowników i studentów PWSZ w Raciborzu.  Przy wspólpracy z autorami staramy się niewielkim kosztem publikować opracowania naukowe, skrypty, czasopisma i materiały informacyjne.

Regularnie wydawane jest czasopismo Eunomia dokumentujące życie szkoły oraz działalność pracowników i studentów.
Innymi wydawnictwami ciągłymi o charakterze naukowym są "Journal of Physical Education & Health" i "Studia Filologiczne".

Co rok przyrasta liczba zwartych pozycji książkowych opublikowanych staraniem wydawnictwa. Polecamy zapoznanie się z najnowszymi książkami, które dostępne są   w uczelnianej bibliotece, a także w sprzedaży bezpośredniej i internetowej.


Przykłady okładek wydanych książek