Kadra

Minimum kadrowe na kierunku Automatyka i Robotyka


Pracownicy samodzielni

 dr hab. inż. Andrzej Harlecki

 dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski

 dr hab. inż. Bogdan Wysogląd

 Pracownicy ze stopniem doktora

 dr inż. Piotr Kalus

 dr inż. Tomasz Czyszpak

 dr inż. Norbert Buba

 dr inż. Małgorzata Kuchta

 dr inż. Tomasz Piłot

dr inż. Andrzej Kowolik

Pozostali pracownicy


prof. dr hab. inż. Andrzej Sokołowski
prof. dr hab. inż. Gabriel Kost
dr hab. Andrzej Sładek
dr hab. inż. Andrzej Baier
dr inż. Gustaw Kotnis
dr inż. Wacław Banaś

dr inż. Krzysztof Simek
dr inż. Grzegorz Gołda
dr Julian Kuklewski
dr Sławomir Janowski
dr Monika Janowska

dr Romuald Awsiuk
dr inż. Jerzy Pasternak
mgr inż. Stanisław Fudali
mgr inż. Ela Purszke-Ćwik
mgr Wiesław Kucia
mgr Konrad Hajdasz
mgr inż. Piotr Nachlik