Informacje ogólne

Instytut Techniki

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Instytut Techniki i Matematyki powstał 27 września 2006 r (Uchwała Senatu Uczelni nr 126/2006). W dniu 18.10.2012r. Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na podstawie Uchwały połączył dwa instytuty, zmieniając jednocześnie nazwę na Instytut Techniki i Architektury. W dniu 29.09.2015 r. Senat PWSZ  w Raciborzu na podstawie Uchwały rozdzielił Instytut Techniki i Architektury na Instytut Techniki oraz Instytut Architektury. W instytucie Techniki prowadzone jest kształcenie na kierunku Automatyka i Robotyka.

W 2012 roku Państwowa Komisja Akredytacyjna przeprowadziła ocenę jakości kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka. Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym, potwierdzając tym samym wysoki poziom kształcenia realizowany na prowadzonym kierunku.

Kierunek Automatyka i Robotyka od początku działalności prowadzi dwie specjalności:

Automatyka przemysłowa

Sterowniki logiczne

Kadra dydaktyczna Instytutu gwarantuje :

  • WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA – sprawdzony w praktyce dydaktycznej,
  • NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO ZAWODU łącząc teorię z praktyką,
  • INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO STUDENTA.


Oferujemy   B E Z P Ł A T N E   studia I stopnia ( 3,5 roku ) zapewniające uzyskanie tytułu INŻYNIERA.

Dyplom inżyniera umożliwia kontynuację studiów II stopnia na ukończonym kierunku lub na pokrewnych kierunkach prowadzących studia magisterskie zarówno w kraju, jak i za granicą.

Uczelnia zapewnia możliwość wymiany naukowej i dydaktycznej z partnerskimi uczelniami europejskimi w ramach Programu ERASMUS. Uczelnia nawiązała współpracę m.in.
z uczelniami w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Niemczech, Czechach oraz na Litwie i Łotwie.

Zapewniamy możliwość zakwaterowania w przestronnym Domu Studenta ze stołówką  
i obiektami sportowymi ( w tym kryty basen).

Czeka na Was Racibórz – średniowieczne miasto - rówieśnik Krakowa - o ambicjach nowoczesnego zarządzania / m. in. pierwszy w Europie certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 /.

Dla studentów spełniających stosowne kryteria czekają stypendia studenckie.

Ilość miejsc ograniczona !

Dyrektor

Instytutu Techniki

dr inż. Tomasz Czyszpak.