Władze

       Dyrektor
Instytutu Studiów Społecznych

 dr Dariusz Chojecki

 


        Z-ca dyrektora
Instytutu Studiów Społecznych

dr Joanna Wróblewska-Jachna