Informacje ogólne

Instytut Studiów Społecznych został powołany 2 października 2003 r. (Uchwała Senatu Uczelni nr 10/2003). 

Instytut prowadzi kształcenie na studiach I stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na kierunku Socjologia ze specjalnościami:

  • zarządzanie zasobami ludzkimi
  • kierowanie i przywództwo w jednostkach administracji publicznej
  • media i komunikacja społeczna
  • zarządzanie finansami w organizacji
  • pracownik administracji samorządowej