Struktura

Rok akademicki 2015/2016

 Instytutu Studiów Społecznych:

Kierunek: Administracja

Kierunek: Bezpieczeństwo Państwa

Kierunek: Socjologia