Struktura

W roku akademickim 2016/2017 w Instytucie Studiów Edukacyjnych i Sztuki funkcjonują następujące Zakłady:

  1. Zakład Edukacji Elementarnej
  2. Zakład Pedagogiki Empirycznej
  3. Zakład Pedagogiki Specjalnej
  4. Zakład Sztuk Pięknych
  5. Zakład Fotografii i Multimedów