Informacje ogólne

 

W Instytutucie Studiów Edukacyjnych i Sztuki kształcimy studentów na  kierunkach

1. pedagogika w zakresie  specjalności:

  • pedagogika resocjalizacyjna
  • edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową  język obcy (j. angielski i j. niemiecki) lub terapia psychopedagogiczna
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza człowieka dorosłego
  • logopedia szkolna z terapią pedagogiczną

2. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w zakresie specjalności:

  • grafika, fotografia i cyfrowe procesy graficzne
  • sztuki użytkowe

 


Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie o kształceniu na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 20 października 2016 roku podjęło uchwalę w sprawie pozytywnej oceny programowej na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych prowadzonym w naszej Uczelni.