Programy studiów - pedagogika

Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową język obcy lub terapia psychopedagogiczna, 2013-2016

Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową język obcy lub terapia psychopedagogiczna, 2014-2017

Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową język obcy lub terapia psychopedagogiczna, 2015-2018

Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną, 2015-2018

Pedagogika resocjalizacyjna, 2013-2016

Pedagogika resocjalizacyjna, 2014-2017

Pedagogika resocjalizacyjna, 2015-2018

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza człowieka dorosłego stacjonarne nabór 2016-2019

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza człowieka dorosłego niestacjonarne nabór 2016-2019

Pedagogika resocjalizacyjna stacjonarne nabór 2016-2019

Pedagogika resocjalizacyjna niestacjonarne nabór 2016-2019

Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową j. obcy lub terapia psychopedagogiczna stacjonarne nabór 2016-2019

Edukacja elementarna ze specjalnością dodatkową j. obcy lub terapia psychopedagogiczna niestacjonarne nabór 2016-2019

Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną stacjonarne nabór 2016-2019

Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną niestacjonarne nabór 2016-2019

 

 

Pedagogika resocjalizacyjna:

 

Edukacja elementarna ze specjanością dodatkową:

 

Logopedia szkolna z terapią pedagogiczną: