Akcja krew

krewKREW – DAREM  ŻYCIA

Opieka medyczna w dużej mierze uzależniona jest od stałego dostarczania krwi od zdrowych dawców. Pomimo ogromnego postępu medycznego nie udało się wytworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby krew. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa i często akt ratujący życie człowieka.

Dlatego:

 • jeśli ukończyłeś 18 rok życia,
 • jesteś zdrowy,
 • ważysz nie mniej niż 50 kg,
 • pragniesz pomóc drugiemu człowiekow

WEŹ  UDZIAŁ  W NASZEJ  AKCJI  „KREW”

Co jeszcze warto wiedzieć?

 • możesz oddawać krew co 56 dni,
 • wystarczy tylko wypełnić formularz, poddać się krótkiemu badaniu (morfologia, pomiar ciśnienia tętniczego, osłuchanie serca i płuc przez lekarza), oddać krew i...odebrać czekolady,
 • spożyj lekki posiłek i nie zapomnij zabrać z sobą dokumentu tożsamości,
 • oddanie krwi nie zmniejsza twojej siły,
 • oddając krew nie możesz zarazić się HIV lub innymi chorobami,
 • zazwyczaj oddanie krwi (450 ml) zajmuje 10 minut, cały proces od wypełnienia formularza do wyjścia zajmuje 1 godzinę,
 • po oddaniu krwi, jej ubytek jest uzupełniany w ciągu 4 tygodni, ubytek żelaza zaś uzupełniany jest w czasie 8 tygodni,
 • oddanie krwi to około 1 godziny Twojego czasu, a może dać długie życie innym,
 • biorąc udział w akcji honorowego oddawania krwi jesteś zwolniony z zajęć.

Nasza Akcja „KREW” cieszy się coraz większym uznaniem wśród studentów.

Zorganizowaliśmy już 27 edycji, co ilustruje tabela 1.

Tabela 1

Lp.

Data

Liczba osób

oddających krew

Ilość krwi

[ml]

1

14.12.2004

90

38250

2

14.03.2005

59

26200

3

24.05.2005

51

22600

4

13.12.2005

133

58000

5

28.03.2006

117

51600

6

29.05.2006

62

27600

7

05.12.2006

124

54100

8

27.03.2007

109

48850

9

21.11.2007

160

71350

10

22.01.2008

41

18450

11

18.03.2008

85

38250

12

02.12.2008

136

60850

13 30.03.2009 64

26550

14 25.05.2009  29

13050

15 03.12.2009 117

44200

16 29.04.2010 71

27000

17 27.05.2010 10

4350

18 09.12.2010 73

31150

19 07.04.2011 56

22900

 20 23.11.2011  64 

 23200

21 18.12.2012 35

12600

22 12.03.2013 20

9000

23 04.12.2013 21

9450

24 15.12.2014 23

8200

25 06.05.2015 8 3150
26 02.12.2016 21 9200
27 11.05.2016 7 1950

Razem:

762050

 

Możemy sobie wyobrazić ilu ludziom pomogliśmy wiedząc, że 450 ml krwi może uratować życie nawet trzem osobom.

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w następnych
Akcjach „KREW”!

Krew ze względu na złożony skład chemiczny i morfologiczny działa jak zesaw wielu leków, w którym poszczególne składniki mają różne działanie farmakologiczne i biofizyczne.  Już przed wieloma wiekami człowiek, pomimo tego, iż nie znał jeszcze mechanizmów krążenia krwi, ani jej roli w organizmie, domyślał się, że od tej substancji zależy jego życie. Poszukiwał zatem sposobów wykorzystania krwi w leczeniu. Pierwsze pisane świadectwa o leczeniu krwią pochodzą ze starożytnego Egiptu i czasów imperium Rzymskiego. Wykorzystywano wtedy przede wszystkim lecznicze picie krwi zwierząt lub gladiatorów. Jednak większość prób leczenia krwią przez jej picie, kąpiele czy nacieranie nie przynosiła oczekiwanych efektów.

Przełomowym momentem w rozwoju hemoterapii stało się odkrycie mechanizmu krążenia krwi w ludzkim organizmie. Dokonał tego w roku 1616 angielski lekarz William Harvey. Jego prace dały podstawę do podjęcia pierwszych prób przetaczania krwi ludziom. Pierwszą taką transfuzję przeprowadził  w 1667 roku Jean Babtiste Denis, nadworny lekarz Ludwika XIV. Lekarze przetaczali pacjentom krew zwierząt, najczęściej jagniąt i psów. Próby te kończyły się niestety niepomyślnie, dlatego metoda ta została zaniechana na przeszło 200 lat.

W XIX wieku zaczęto dokonywać pierwszych prób przetaczania krwi ludzkiej. W 1818 roku angielski położnik i fizjolog Blundell, po wielu doświadczeniach na zwierzętach i skonstruowaniu odpowiednich przyrządów, przetoczył ludzką krew 10 kobietom po ciężkich krwotokach porodowych. Połowie z nich transfuzja uratowała życie. Dlaczego tylko połowie? Zagadkę tę rozwiązał w 1901 roku Karl Landsteiner, który dokonał odkrycia grup krwi. Za to przełomowe odkrycie otrzymał w 1930 roku Nagrodę Nobla. Należałoby tutaj wspomnieć o udziale polskiego naukowca, który przyczynił się do rozwoju wiedzy na temat metod leczenia krwią. Był nim Ludwik Hirszfeld, który z niemieckim naukowcem Emilem Dungernem, odkrył sposób dziedziczenia grup krwi oraz ich oznaczania. Odkrycia te stworzyły naukowe podstawy transfuzjologii. Dzięki temu krew stała się lekiem dostępnym, a jej stosowanie przestało być eksperymentem.

Pomimo ogromnego postępu medycznego nie udało się jeszcze wytworzyć substancji, która w pełni zastąpiłaby krew. Zatem jedynym źródłem tego „daru życia" są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że honorowe oddawanie krwi to rodzaj posłannictwa i często akt ratujący życie.

W Polsce leczenie krwią oparte jest przede wszystkim na idei honorowego krwiodawstwa. Krew oddaje się w stacjach krwiodawstwa. Jednorazowo pobiera się zwykle 450 ml, co stanowi około 10 % zawartości układu krwionośnego człowieka.

Idea niesienia bezinteresownej pomocy choremu człowiekowi zagościła również na naszej Uczelni. Z inicjatywy Instytutu Studiów Edukacyjnych rozpropagowano wśród studentów pomysł zorganizowania na terenie Uczelni akcji honorowego oddawania krwi. W tym celu pracownik Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu przeprowadził wśród studentów prelekcje na temat zasad pobierania krwi od dawców oraz wyjaśnił wszelkie wątpliwości związane z oddawaniem krwi przez zdrowych ludzi. Pierwsza „Akcja Krew" została zorganizowana 14 grudnia 2004 roku. Wzięło w niej udział 90 studentów, którzy oddali ponad 38 litrów krwi. Akcja ta cieszy się coraz większym uznaniem wśród naszych studentów. Koniecznie trzeba wspomnieć także o tym, iż studenci biorący udział we wspomnianej akcji nie dzielą się tylko krwią, ale także czekoladami, które otrzymują jako ekwiwalent uzupełniający utratę krwi. Czekolady te zostały przekazane dzieciom ze świetlic środowiskowych, w których działają nasi studenci - wolontariusze z Naukowego Koła Pedagogów.

Aby dawca mógł oddać krew muszą być zachowane pewne ważne zasady, o których warto wiedzieć. Oto najważniejsze z nich:

 • dawca musi być osobą pełnoletnią,
 • w dniu oddawania krwi nie może czuć się źle, wykazywać objawów kataru siennego, poddać się leczeniu stomatologicznemu,
 • nie może ważyć mniej niż 50 kg,
 • na trzy dnie przed oddaniem krwi nie może przyjmować leków z aspiryną, na siedem dni przed - przechodzić małych zabiegów chirurgicznych, na cztery tygodnie przed - chorować, gorączkować powyżej 38 stopni C, przechodzić szczepienia, na sześć miesięcy przed - ciężko chorować, przebywać operacji lub wypadków, przekłuwać uszu lub innych części ciała, przechodzić transfuzję krwi, mieć wykonywany tatuaż, przebywać w Afryce Środkowej i Zachodniej oraz w Tajlandii, przechodzić zabiegu endoskopowego,
 • dawca nie może być zarażony HIV lub wirusowym zapaleniem wątroby,
 • kobieta nie może być w ciąży, nie może także miesiączkować cztery dni przed i po zabiegu oddania krwi,
 • krew można oddawać co 56 dni, kobiety cztery razy w roku, mężczyźni - sześć razy,
 • dawca oddając krew nie może zarazić HIV lub innymi chorobami,
 • po oddaniu krwi jej ubytek jest uzupełniany zwykle w ciągu 4 tygodni,
 • biorą udział w akcji honorowego oddawania krwi dawca jest zwolniony z pracy lub zajęć w dniu, w którym oddaje krew,
 • honorowemu dawcy przysługuje ekwiwalent w wysokości 4500 kalorii, zwykle wypłacany w formie czekolad,
 • osobie, która chociaż raz oddała honorowo krew przysługuje tytuł i legitymacja „Honorowego Dawcy Krwi".

W dniu oddawania krwi należy koniecznie spożyć pierwsze śniadanie oraz zabrać ze sobą dokument tożsamości. Przed samym zabiegiem należy wypełnić odpowiedni formularz oraz poddać się badaniu (morfologia krwi, pomiar ciśnienia tętniczego, osłuchiwanie serca i płuc przez lekarza oraz wywiad lekarski). Następnie oddać krew i odebrać czekolady. Cała procedura związana z oddaniem krwi trwa około 1 godzinę.

opr. Beata Fedyn

Literatura

Mała encyklopedia medycyny. Praca zbiorowa. PWM, Warszawa 1988.

Rowiński W. , Dziak A. (red.), Chirurgia. PZWL, Warszawa 1989.

http://www.krewniacy.pl/

pl.wikipedia.org/wiki/Krwiodawstwo