PWSZ IN montage

Koła naukowe

Studenckie Koła Naukowe:

Koło Naukowe "Eminus"

Studenckie Koło Naukowe „Eminus” (z łac. z daleka) zainicjowane przez grupę 21 studentów na kierunku Filologia Angielska stawia sobie za cel wkraczać w obszar społecznej opinii poprzez popularyzację szeroko rozumianej, a obecnej zwłaszcza w sztuce współczesnej, kultury słowa, dźwięku, ruchu i obrazu w obrębie budynku uczelni PWSZ, jak i poza nim – w mieście Racibórz. „Eminusw planowanych projektach ma zamiar poruszać prawdy dalekie, często niezauważane albo celowo pomijane, jak choćby rola człowieka w świecie posthumanistycznym czy niefunkcjonalność cierpienia zwierząt w dyskursie filozoficznym. Zadeklarowani członkowie Koła są gotowi systematycznie, z pożytkiem dla siebie i innych, angażować wszystkie swoje umiejętności z zakresu kinematografii, teatrologii, literaturoznawstwa i translatologii w projektach własnych we współpracy z wykładowcami PWSZ, z Młodzieżową Radą Miasta oraz z przedstawicielami ANIMATIKu.

Jesteśmy na Facebooku :)

Koło Naukowe Bohemistów

Głównym celem Naukowego Koła Bohemistów jest zdobywanie wiedzy i pogłębianie zainteresowań związanych z kulturą, literaturą i językiem czeskim. Członkowie Koła uczestniczą w różnego rodzaju akcjach i wydarzeniach, nawiązują liczne kontakty ze studentami z Czech, regularnie odwiedzają czeskie ośrodki kulturalne. Działania te są nie tylko wspaniałym doświadczeniem kulturowym rejonu pogranicza polsko-czeskiego, umożliwiają one również studentom filologii czeskiej doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem czeskim w naturalnych warunkach.

Jesteśmy na Facebooku :)