PWSZ IN montage

Informacje ogólne

Instytut Neofilologii

Instytut Neofilologii został powołany przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w dniu 16 czerwca 2005 r. Obecnie dyrektorem Instytutu jest dr Daniel Vogel, zastępcą dyrektora – dr Monika Porwoł. Działalność naukowo-dydaktyczna odbywa się w trzech zakładach: Zakładzie Filologii Angielskiej, Zakładzie Filologii Germańskiej i Zakładzie Filologii Słowiańskie. Kierownikami każdego zakładu są doświadczeni pracownicy Instytutu Neofilologii z bogatym dorobkiem naukowym, gwarantujący wysoką jakość kształcenia i sprawność organizacji dydaktyki.

Po zakończeniu pierwszego trzyletniego cyklu kształcenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w listopadzie 2008 roku kierunek filologia został poddany ocenie przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Podczas kontroli zespół ekspertów PKA zwracał szczególną uwagę na koncepcję kształcenia, wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia, odpowiednie kwalifikacje nauczycieli akademickich zaliczanych do minimum kadrowego, bazę dydaktyczną, oraz właściwe traktowanie studentów. Uzyskana pozytywna ocena oznacza spełnienie wszystkich wymogów formalnych dotyczących prowadzenia studiów na kierunku filologia. Ponadto zespół PKA wysoko ocenił bogaty dorobek naukowy pracowników Instytutu Neofilologii, dobre zaplecze dydaktyczne i socjalne szkoły oraz atmosferę sprzyjającą studiowaniu. W kwietniu 2014 roku kierunek został poddany kolejnej akredytacji. Również tym razem komisja wizytująca wysoko oceniła kwalifikacje kadry, zwróciła również uwagę na dostosowanie profilu kształcenia do rynku pracy (praktyczny profil studiów)

Od początku funkcjonowania studia w zakresie języków obcych cieszyły się dużym powodzeniem. Podczas pierwszej rekrutacji w 2005 roku na studia filologiczne w PWSZ w Raciborzu, głównie o specjalności nauczycielskiej, przyjętych zostało ponad 300 studentów. Zmieniający się rynek pracy sprawił, że w kolejnych latach wzrastało zainteresowanie studiami o profilu translatorskim, dające szerokie możliwości znalezienia zatrudnienia w różnego rodzaju instytucjach oraz firmach prywatnych w charakterze tłumacza. W odpowiedzi na oczekiwania kandydatów Instytut Neofilologii już kilka lat temu przedstawił ofertę studiów o profilu translatorskim w zakresie filologii angielskiej, germańskiej i słowiańskiej. Od roku akademickiego 2013/2014 prowadzona jest również specjalizacja język angielski/niemiecki w biznesie. Z kolei od października 2016 roku w instytucie będzie można realizować studia z nauką języka od poziomu podstawowego w ramach nowo utworzonych specjalności: język angielski oraz język niemiecki. Szczegóły dotyczące programu kształcenia na kierunku filologia znajdują się w zakładce studia/licencjackie/filologia, natomiast informacje dotyczące rekrutacji dostępne są w zakładce rekrutacja 2016/2017