PWSZ IN montage

Kadra

Zakład Filologii Angielskiej

1. DR HAB. PAWEŁ MARCINKIEWICZ

Absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, pracę doktorską obronił na Uniwersytecie Śląskim, natomiast kolokwium habilitacyjne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego. Literaturoznawca, poeta, autor ośmiu zbiorów wierszy, laureat nagród Fundacji Kultury oraz Czesława Miłosza. Dr hab. Paweł Marcinkiewicz jest amerykanistą, specjalizuje się we współczesnej poezji amerykańskiej oraz teorii i praktyce przekładu. Jest autorem kilku monografii poświęconych poezji amerykańskiej. Od lat prowadzi w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego seminaria magisterskie i dyplomowe poświęcone teorii przekładu, a od niedawna wpływowi ideologii na przekład. W Instytucie Neofilologii PWSZ w Raciborzu prowadzi wykłady i ćwiczenia z historii literatury amerykańskiej oraz przekładu artystycznego. Prywatnie interesuje się kuchnią wegetariańską oraz sportem.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. DR JOANNA BIELEWICZ-KUNC

Wykładowca w PWSZ w Raciborzu od 2006 roku. Lektor języka angielskiego w Centrum Kształcenia Ustawicznego (2002 – 2005), nauczyciel i dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem nabytym w szkołach różnego typu. Tłumacz przysięgły języka angielskiego, od 2003 roku członek Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Specjalizuje się w lingwistyce stosowanej i metodyce nauczania języków obcych. Prowadzi badania kontrastywne nad aktami mowy. Interesuje się socjolingwistyką, pragmalingwistyką, translatoryką. Referent na konferencjach naukowych w kraju i granicą. Brała udział w grantach i projektach naukowo-dydaktycznych w ramach programu Socrates Commenius oraz Erasmus. Opiekun praktyk studenckich; członek zespołu do spraw zapewnienia jakości kształcenia w PWSZ w Raciborzu. Prowadzone przedmioty: metodyka, dydaktyka, translatoryka. Prywatnie interesuje się fotografią, podróżami oraz kynologią.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. DR EWA GIEROŃ-CZEPCZOR

Starszy wykładowca, pracownik Instytutu Neofilologii, związana z PWSZ w Raciborzu od roku 2004. Rozprawę doktorską obroniła w roku 2010 na Uniwersytecie Ostrawskim.Członek International Cognitive Linguistics Association i Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego. Językoznawca, specjalistka w zakresie językoznawstwa kognitywnego. W swoich badaniach naukowych skupia się m.in. na semantyce barw, teorii metafory konceptualnej, językowym obrazie świata, lingwistyce kulturowej, analizie dyskursu w mediach i językoznawstwie korpusowym. Prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych (m.in. w Waszyngtonie, Glasgow, Genui i Amsterdamie). W 2012 roku brała udział w programie Erasmus (cykl wykładów na uniwersytecie Ostrawskim). Opiekun praktyk studenckich. Prowadzone przedmioty: gramatyka opisowa języka angielskiego, wstęp do językoznawstwa, stylistyka tekstu, komunikacja międzykulturowa, seminaria licencjackie. Wybrane publikacje naukowe dr Ewy Gieroń-Czepczor dostępne są na portalu Academia.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. DR JACEK MOLĘDA

Absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, rozprawę doktorską obronił na Uniwersytecie Ostrawskim. Specjalista w zakresie gramatyki kontrastywnej, historii języka angielskiego i przekładu artystycznego. W swoich badaniach zajmuje się m.in. audiorekonstrukcją i nagraniami własnych tekstów staroangielskich, średnioangielskich i wczesno-nowoangielskich. Poeta, tłumacz, felietonista (współpracuje m.in. z Almanachem Prowincjonalnym). Członek Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Doświadczony dydaktyk, uczestnik programu Erasmus (cykl wykładów na Uniwersytecie Ostrawskim w Ostrawie). Członek Rady Wydawniczej PWSZ w Raciborzu z ramienia Instytutu Neofilologii. Prowadzone przedmioty: gramatyka opisowa języka angielskiego, historia języka, translatoryka tekstów artystycznych, seminaria licencjackie.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. DR PATRYCJA NOSIADEK

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorat obroniła w 2013 r. na Uniwersytecie Opolskim. Tłumacz przysięgły języka angielskiego. Specjalistka w zakresie literaturoznawstwa, swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół kultury i literatury emigracyjnej (w szczególności polskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych) oraz nurtu autobiograficznego. Referent na krajowych i międzynarodowych konferencjach i sympozjach. Członek Accademia dei Rampanti we Włoszech, współpracuje również z organizacjami takimi jak: Father Leopold Moczygemba Foundation (Teksas, USA) oraz The Panna Maria Heritage Center Foundation (Teksas, USA). Wykładowca w Instytucie Neofilologii, prowadzone przedmioty: historia literatury amerykańskiej, wstęp do przekładoznawstwa, praktyczna nauka języka angielskiego. Interesuje się kulturą literacką prozy i poezji emigracyjnej drugiej połowy XX wieku, nurtem autobiograficznym, rolą emigracji, tradycji i języka w życiu Polaków w Stanach Zjednoczonych.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

6. DR MONIKA PORWOŁ – wicedyrektor instytutu

Absolwentka filologii angielskiej, dysertację doktorską obroniła na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego w 2009 roku. Jej głównymi obszarami badawczymi oraz zainteresowaniami naukowymi są teoria i praktyka translatoryki, przekład audiowizualny oraz współczesne aspekty językoznawstwa, tzn. psycholingwistyka, pragmatyka, językoznawstwo kognitywne i stosowane. Prelegent i uczestnik warsztatów oraz konferencji naukowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Swoją działalność rozwija także jako członek Międzynarodowej Organizacji Terminologii Specjalistycznej (MOTS) oraz PASE. W Instytucie Neofilologii PWSZ w Raciborzu pracuje od 2006 roku, obecnie na stanowisku starszego wykładowcy. Od października 2015 pełni funkcję wicedyrektora Instytutu Neofilologii. Prowadzone przedmioty: analiza przekładu, seminarium licencjackie z zakresu językoznawstwa i przekładoznawstwa, praktyczne aspekty językoznawstwa, lingwistyka tekstu, pisanie akademickie. Prywatnie interesuje się psychologią oraz tańcem latynoamerykańskim.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. DR KATARZYNA RYBIŃSKA - kierownik zakładu

Absolwentka filologii rosyjskiej (Uniwersytet Wrocławski) i filologii angielskiej (Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie). Tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa otrzymała na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w 2006 roku. W swoich badaniach zajmuje się mistyką chrześcijańską i muzułmańską, analizą współczesnych tekstów filozoficznych oraz komparatystyką literaturoznawczą epoki modernizmu. Autorka licznych publikacji, wygłaszała referaty na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych (m.in. na Fordham University w Nowym Yorku). Związana z Instytutem Neofilologii od 2006 r., obecnie pracuje na stanowisku starszego wykładowcy pełniąc również obowiązki kierownika zakładu filologii angielskiej. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Eminus”. Prowadzone przedmioty: praktyczne aspekty literaturoznawstwa, seminarium licencjackie, pisanie akademickie, historia literatury amerykańskiej. Prywatnie interesuje się sztuką współczesną, dziennikami z i w podróży, jazzem oraz nurkowaniem.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

8. DR RACHAEL SUMNER

Ukończyła studia z zakresu literatury europejskiej i angielskiej na Uniwersytecie Essex, uzyskała tytuł magistra w dziedzinie literatury brytyjskiej i amerykańskiej XX wieku na Uniwersytecie York. W roku 2013 uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Opolskim. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na teorii postkolonialnej, literaturze irlandzkiej i współczesnej literaturze brytyjskiej. Referent na międzynarodowych konferencjach, wygłasza gościnne wykłady w szkołach powiatu raciborskiego, rybnickiego, jastrzębskiego i wodzisławskiego. Z Instytutem Neofilologii związana od 2006 r., prowadzi zajęcia z kultury brytyjskiej i amerykańskiej, zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego oraz seminaria licencjackie z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

9. DR DANIEL VOGEL – dyrektor instytutu

Absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalista w zakresie literaturoznawstwa, tłumacz przysięgły języka angielskiego. Rozprawę doktorską poświęconą problematyce wpływu historii kolonializmu na proces kształtowania się nowych narodów postkolonialnych po II wojnie światowej obronił w 2006 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień związanych z teorią postkolonialną, problematyką wielokulturowości, twórczością Josepha Conrada oraz współczesną literaturą SF, zwłaszcza autorstwa Arthura C. Clarka i Stephena Baxtera. Referent na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych (m.in. na uniwersytetach w Bath, Presov i Tiranie), członek Polskiego Towarzystwa Conradowskiego oraz The Joseph Conrad Society (UK). Z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową związany jest od 2005 r, prowadzi zajęcia z zakresu historii literatury angielskiej oraz przekładoznawstwa. Prywatnie interesuje się turystyką górską, architekturą, filmami z gatunku SF.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10. DR ANDRZEJ WIDOTA

Absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorat obronił w 2010r. na Uniwersytecie Ostrawskim. Specjalista w zakresie językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem semiotyki i językoznawstwa kognitywnego (m.in. badania znaczeń w kulturze masowej i mediach), fonetyki i fonologii (m. in. współczesne trendy w nauczaniu wymowy). Brał udział w programie ERASMUS prowadząc zajęcia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego, uczestnik międzynarodowych konferencji naukowych. Wykładowca w Instytucie Neofilologii PWSZ w Raciborzu od 2005 r., prowadzi zajęcia z fonetyki, fonologii oraz praktycznej nauki języka angielskiego. Prywatnie interesuje się muzyką rozrywkową i eksperymentalną oraz architekturą XX wieku.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11.MGR ZBIGNIEW TOMALA

Magister filologii angielskiej, dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem zdobytym podczas pracy zarówno z uczniami różnego rodzaju szkół jak i studentami kolegiów nauczycielskich i uczelni wyższych. Pracownik Instytutu Neofilologii PWSZ w Raciborzu od 2007 r. Prowadzone przedmioty: praktyczna nauka języka angielskiego, pisanie akademickie.

 

Zakład Filologii Germańskiej

1.DR ESTERA JASITA

Germanista, doktor nauk humanistycznych. Absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorat obroniony w 2009r. w Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka kilku artykułów naukowych oraz recenzji książek. Nauczyciel mianowany z wieloletnim doświadczeniem w szkole podstawowej i średniej. W latach 1996-2007 pracowała jako nauczyciel w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Raciborzu. Z Instytutem Neofilologii PWSZ w Raciborzu związana od 2007 r. Prowadzone przedmioty: praktyczna nauka języka niemieckiego, historia języka niemieckiego, glottodydaktyka. Opiekun praktyk studenckich. Interesuje się współczesną literaturą niemiecką,  nauczaniem języków obcych oraz logopedią.

 

2. DR RENATA SPUT

Germanista i historyk, wykładowca w Instytucie Neofilologii PWSZ w Raciborzu. W swoich badaniach naukowych zajmuje się historią prasy śląskiej, szczególnie w okresie 1740-1921. Autorka publikacji książkowych, artykułów naukowych i popularnonaukowych w wydawnictwach polskich i zagranicznych. Tłumacz na język niemiecki kilku wydawnictw zwartych. Członek Rady Naukowej przy Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im. Josepha von Eichendorffa w Łubowicach. Prowadzone przedmioty: PNJN, realioznawstwo niemieckiego obszaru językowego, translatoryka i edycja tekstu, komunikacja międzykulturowa, język mediów, PR. Zainteresowania:  literatura śląska, życie kulturalne Śląska w XIX wieku, Śląsk w okresie I wojny światowej.

3. DR PAWEŁ STRÓZIK – prorektor do spraw dydaktyki i studentów

Absolwent filologii germańskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Stypendysta programu TEMPUS w University of Sheffield (Wielka Brytania) oraz Justus-Liebig-Universität w Gießen (Republika Federalna Niemiec). Pracę w Raciborzu rozpoczął w 1993 r. jako wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych. Nauczyciel dyplomowany, egzaminator i ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. W latach 2005-2015 wicedyrektor Instytutu Neofilologii w PWSZ w Raciborzu, od września 2015 r. prorektor do spraw dydaktyki i studentów. Pracę doktorską pod tytułem Drogi i bezdroża niemieckiej literatury emigracyjnej na podstawie życia i twórczości Klausa i Eryki Mann obronił w 2007 r. w Uniwersytecie Wrocławskim. Autor ponad 20 artykułów i recenzji literaturoznawczych opublikowanych w czasopismach naukowych w Polsce i za granicą. Członek i uczestnik sympozjów Towarzystwa Henryka Manna w Lubece oraz członek Rady Naukowej przy Górnośląskim Centrum Kultury i Spotkań im Josepha von Eichendorffa w Łubowicach. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego. W Instytucie Neofilologii prowadzi przedmioty związane z translatoryką i gramatyką opisową w ich teoretycznym i praktycznym wymiarze. Prywatnie interesuje się kolarstwem, muzyką współczesną i turystyką.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. DR EMILIA WOJTCZAK – kierownik zakładu

Germanista i rusycysta, absolwentka WSP w Opolu i UŚ w Katowicach, uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Opolskim. Z Instytutem Neofilologii PWSZ w Raciborzu związana od 2007 r. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na językach specjalistycznych w ich teoretycznym i praktycznym wymiarze. Językoznawca, doświadczony dydaktyk, prelegent na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych w wydawnictwach polskich i zagranicznych. W Instytucie Neofilologii wykłada przedmioty związane z niemieckim językiem biznesu, gramatyką opisową języka niemieckiego, językoznawstwem oraz prowadzi praktyczną naukę języka rosyjskiego. Prywatnie interesuje się historią architektury, turystyką oraz nauką języków obcych.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. MGR SONIA CIUPKE

Germanista, doświadczony nauczyciel akademicki, związana z Instytutem Neofilologii PWSZ w Raciborzu od 2005 r. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół literatury niemieckojęzycznej oraz historii i kultury Śląska. Autorka artykułów naukowych, popularnonaukowych i licznych recenzji. Prowadzone przedmioty: praktyczna nauka języka niemieckiego, gramatyka opisowa języka niemieckiego.

 


Zakład Filologii Słowiańskiej

1. PROF. DR HAB. MIECZYSŁAW BALOWSKI 

Profesor zwyczajny, językoznawca, bohemista, slawista. Od roku 2008 kierownik Zakładu Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W PWSZ w Raciborzu pracuje od 2005 r. Pracuje również na Uniwersytecie w Ostrawie (Czechy). Do jego głównych obszarów badawczych należą: semantyka, leksykologia, frazeologia, historia języka czeskiego, współczesny język czeski ze szczególnym uwzględnieniem XX wieku, przestrzeń sepulkralna, język i kultura polsko-czeskiego pogranicza. Jest członkiem Prezydium Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, członkiem Komisji Onomastyki Słowiańskiej Międzynarodowego Komitetu Slawistów, członkiem Komisji Slawistycznej PAN Oddział w Poznaniu i Komisji Językoznawstwa PAN Oddział w Katowicach, członkiem Towarzystwa Językoznawczego Republiki Czeskiej (Jazykovědné sdružení České republiky), Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, a także Towarzystwa Nauczycieli Języka Czeskiego jako Obcego w Pradze. Redaktor czasopisma naukowego „Bohemistyka” i „Prace Filologiczne”. Wykładał gościnnie na uniwersytetach czeskich (Ołomuniec, Praga, Brno, Ústí nad Labem), słowackich (Prešov, Banská Bystrica) i niemieckich (Lipsk). Autor 10 prac zwartych i kilkuset artykułów naukowych. Prywatnie interesuje się turystyką.

2. DR JUSTYNA PIETRZYKOWSKA - kierownik zakładu

Absolwentka bohemistyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Public Relations w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia doktoranckie podjęła na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Ostrawskiego w Republice Czeskiej, uzyskując czeski stopień naukowy  PhDr.  oraz międzynarodowy stopień doktora nauk humanistycznych Ph.D. Stypendystka Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Uniwersytetu Masaryka w Brnie. Uczestniczka międzynarodowych konferencji naukowych oraz projektów badawczych, w tym grantu realizowanego w Katedrze Literatury Czeskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Ostrawskiego Literární komunikace oraz projektu Czesko–polskie centrum leksykograficzne realizowanego we współpracy z Uniwersytetem im. Palackiego w Ołomuńcu. Brała udział w międzynarodowych kursach i szkoleniach dla tłumaczy języka czeskiego. Jej zainteresowania naukowe to literatura i kultura czeska XX i XXI wieku oraz przekładoznawstwo. Prywatnie interesuje się turystyką, hitorią i fotografią XX i XXI wieku.

 

3. DR JOANNA MAKSYM-BENCZEW

Ukończyła filologię polską w Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, w tej samej uczelni obroniła pracę doktorską napisaną pod opieką profesora Jacka Balucha. W latach 2002 -2012 pracowała jako adiunkt w Katedrze Slawistyki IFP UO i jako lektorka języka czeskiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu. Od 2005 jest wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu. Jej zainteresowania naukowe to przede wszystkim literatura czeska XX wieku i drugi obieg wydawniczy w powojennej Czechosłowacji. Jako tłumacz literatury czeskiej współpracuje z czasopismem literackim „Almanach Prowincjonalny”, gdzie razem ze studentami języka czeskiego prowadzi rubrykę „Kuźnia przekładu”, w której publikowane są tłumaczenia literatury adeptów raciborskiej bohemistyki. Od października 2015 roku pełni funkcję Dyrektora Raciborskiego Centrum Kultury. Prywatnie interesuje się literaturą, historią i kuturą czeską, w wolnych chwilach czyta kryminały.

 

4. MGR JAN CIEŚLAK

Absolwent filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów maturalnych z języka polskiego. Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w szkołach różnego typu. Autor artykułów o problematyce Śląska i Pogranicza publikowanych w Polsce i Czechach, oraz haseł encyklopedycznych do słownika Etnografowie i ludoznawcy polscy (Kraków 2002). Prelegent i uczestnik konferencji naukowych w Polsce i Czechach. Językoznawca, gospodarz programów radiowych poświęconych językowi i kulturze czeskiej, wieloletni pracownik RADIA VANESSA w Raciborzu. Z Instytutem Neofilologii związany od 2012 roku. Prowadzone przedmioty: realioznawstwo Czech, gramatyka kontrastywna, gramatyka opisowa języka polskiego i czeskiego. Prywatnie interesuje się historią, folklorem i gwarą czeskiego i polskiego Śląska.

 

Studium Języków Obcych

1. MGR KATARZYNA CHŁOSTA

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Stypendystka europejskiego programu TEPMUS-PHARE w University College Northampton (Wielka Brytania). Od 2003 lektor języka angielskiego w Studium Języków Obcych PWSZ w Raciborzu. Interesuje się psycholingwistyką, neurologopedią, literaturą i perłami kinematografii. Entuzjastka Masssive Open Online Courses (MOOC).

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. MGR IWETA DRASZCZYK

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie handlu zagranicznego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz psychologii zachowań społecznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, obecnie w trakcie studiów magisterskich na kierunku psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Katowicach (planowana obrona pracy magisterskiej marzec 2017). Dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem nabytym w szkołach różnego typu oraz podczas prowadzenia kursów językowych typu in-company. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Z PWSZ w Raciborzu związana od 2003 roku, gdzie pracuje na stanowisku lektora. Od 2012 roku prowadzi również zajęcia językowe na Śląskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Interesuje się psycholingwistyką, psychologią społeczną oraz sportem.

3. MGR JOANNA MARCHWIAK

Absolwentka filologii angielskiej Uniwerystetu Łódzkiego, egzaminator maturalny w Okręgowej  Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Pracownik Studium Języków Obcych, z PWSZ w Raciborzu związana od 2003 roku. Doświadczony dydaktyk, prowadzi zajęcia z lektoratu języka angielskiego. Prywatnie interesuje się sportem, muzyką i turystyką. Zapalona skrablistka. 

4. MGR MAŁGORZATA SKWARECKA

Absolwentka Wydziału Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła też studia podyplomowe z zakresu komunikacji interpersonalnej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W latach 1995-2004 nauczyciel języka angielskiego i koordynator współpracy z zagranicą w szkole podstawowej i gimnazjum. Od roku 2004 związana z PWSZ w Raciborzu jako lektor języka angielskiego. Prowadzi również zajęcia z praktycznej nauki języka angielskiego na kierunku pedagogika (czytanie, mówienie, rozumienie ze słuchu, gry i zabawy językowe). Współorganizuje warsztaty językowe dla uczniów szkół podstawowych.

5. MGR KATARZYNA STADNIK

Absolwentka filologii angielskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (obecnie Uniwersytet Opolski) posiadająca wieloletnie doświadczenie dydaktyczne nabyte podczas pracy w różnego rodzaju placówkach oświatowych: szkoły podstawowe, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Kolegium Nauczycielskie oraz PWSZ. Współpracuje z Wyższą Szkołą Lingwistyczną w Częstochowie publikując w uczelnianym Poliglocie. Pracownik Studium Języków Obcych, prowadzi zajęcia z zakresu praktycznej nauki języka angielskiego, lektoraty oraz zajęcia z literatury dziecięcej na kierunku pedagogika. Organizatorka warsztatów językowych dla uczniów szkół podstawowych.

6. MGR ALINA ZIMNA – kierownik studium

Absolwentka filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Stypendystka Goethe Institut w Berlinie i Herder Institut w Lipsku (Niemcy). Ukończyła również studia licencjackie z zakresu filologii czeskiej oraz studia podyplomowe „Coaching” (GWSH w Katowicach). Egzaminator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, doktorantka Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie. Pracę w PWSZ w Raciborzu rozpoczęła w 2005 r. jako lektor Studium Języków Obcych, obejmując funkcję kierownika studium w roku 2007. Nauczyciel i dydaktyk z wieloletnim doświadczeniem nabytym w szkołach różnego typu oraz na licznych warsztatach i kursach metodycznych. Brała udział w międzynarodowym grancie badawczym koordynowanym przez Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu Czesko-polskie centrum leksykograficzne. Prowadzi zajęcia z zakresu leksykologii i leksykografii, wstęp do językoznawstwa oraz lektoraty z j.niemieckiego na wszystkich kierunkach. Prywatnie interesuje się sportem, podróżami i psychologią.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.