Władze Instytutu Kultury Fizycznej

 

Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej

dr Marcin Kunicki

 

 

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej

dr Danuta Nowosielska-Swadźba