Programy studiów

Program studiów Turystyka i rekreacja nabór 2016-2019

Program studiów Wychowanie fizyczne nabór 2016-2019

PROGRAM STUDIÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE NABÓR 2015-2018

PROGRAM STUDIÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE NABÓR 2014-2017

PROGRAM STUDIÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE NABÓR 2013-2016

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

KARTY PRZEDMIOTÓW:

FAKULTET WYCHOWANIE FIZYCZNE

PRAKTYKI

ANATOMIA

ANTROPOLOGIA

BIOCHEMIA

FIZJOLOGIA

PEDAGOGIKA

HISTORIA WYCHOWANIA

PSYCHOLOGIA

PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA

TEORIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ANTROPOMOTORYKA

BIOMECHANIKA

ĆWICZENIA KOMPENSACYJNO - KOREKCYJNE

DYDAKTYKA OGÓLNA

EDUKACJA ZDROWOTNA

EMISJA GŁOSU

HISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

ORGANIZACJA I PRAWO W OŚWIACIE

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

RYTMIKA I TANIEC

TEORIA I METODYKA SPORTÓW INDYWIDUALNYCH

GIMNASTYKA SZKOLNA

LEKKA ATLETYKA

PŁYWANIE W SZKOLE

PŁYWANIE I PODSTAWY RATOWNICTWA

TEORIA I METODYKA SPORTÓW ZEPOŁOWYCH

PIŁKA KOSZYKOWA

PIŁKA NOŻNA

PIŁKA RĘCZNA

PIŁKA SIATKOWA

ZABAWY I GRY RUCHOWE

TEORIA SPORTU

BIOLOGIA CZŁOWIEKA

SOCJOLOGIA

FILOZOFIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I PEDAGOGICZNEJ

HIGIENA

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

SEMINARIUM DYPLOMOWE

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

PRZYSPOSOBIENIE BIBLIOTECZNE

SZKOLENIE BHP Z ELEMENTAMI ERGONOMII

ĆWICZENIA KOREKCYJNE Z ELEMENTAMI REHABILITACJI RUCHOWEJ

ELEMENTY ODNOWY BIOLOGICZNEJ

KINEZYTERAPIA W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU

METODY I ZASADY OCENY POSTAWY CIAŁA

METODYKA ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNEJ

PATOMECHANIKA WAD POSTAWY

FIZJOLOGIA WYSIŁKU FIZYCZNEGO

METODYKA I PRAKTYKA SPECJALIZACJI FITNESS

METODYKA I PRAKTYKA SPECJALIZACJI PŁYWANIE

METODYKA I PRAKTYKA SPECJALIZACJI PIŁKA NOŻNA

METODYKA I PRAKTYKA SPECJALIZACJI PIŁKA SIATKOWA

TEORIA TRENINGU SPORTOWEGO

ZARZĄDZANIE I MARKETING W SPORCIE

ŻYWIENIE I ODNOWA BIOLOGICZNA

ANATOMIA PALPACYJNA

FIZJOTERAPIA W ODNOWIE BIOLOGICZNEJ

MASAŻ KLASYCZNY

MASAŻ SPORTOWY

TRAUMATOLOGIA SPORTU

TRENING FUNKCJONALNY W SPORTCIE I REHABILITACJI

ODNOWA BIOLOGICZNA W SPORCIE I REKREACJI

ŻYWIENIE SPORTOWCA

OBÓZ

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA W RESOCJALIZACJI

METODYKA PRACY RESOCJALIZACYJNEJ

METODYKA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO SPECJALNEGO

PATOLOGIA SPOŁECZNA

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

PODSTAWY DIAGNOSTYKI PSYCHOPEDAGOGICZNEJ

PODSTAWY PRAWNE RESOCJALIZACJI

PSYCHOLOGIA KLINICZNA

CROSSFIT

DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA

FIZJOLOGIA WYSIŁKU FIZYCZNEGO W TRENINGU SPORTOWYM

MEDICALFITNESS

ODNOWA BIOLOGICZNA W SPORCIE I REKREACJI

PSYCHOLOGIA SPORTU

SPORT LUDZI III WIEKU

TECHNIKI RELAKSACJI

TEORETYCZNE PODSTAWY TRENINGU PERSONALNEGO

TEORIA TRENINGU SPORTOWEGO W TRENINGU PERSONALNYM

TRENING FUNKCJONALNY

WYKŁAD MONOGRAFICZNY

ZARZĄDZANIE I MARKETING

ŻYWIENIE SPORTOWCA

TURYSTYKA SZKOLNA

 

 

 

 

PROGRAM STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA NABÓR 2016-2019

EFEKTY KSZTAŁCENIA TURYSTYKA I REKREACJA