Kadra IKF

Kadra dydaktyczna IKF- rok akademicki 2016/2017- semestr letni

dr Marcin Kunicki- Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej

dr Danuta Nowosielska- Swadźba- Zastępca Dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej

prof. dr hab. Joachim Raczek

dr hab. Jarosław Cholewa

mgr Witold Galiński

dr Jarosław Gasilewski 

mgr Jan Goldman

mgr Marek Jendrysek

mgr Magdalena Liszka

mgr Janusz Lukoszek

mgr Agnieszka Ostrowska

mgr Marcin Parzonka

mgr Sebastian Pierchała

dr hab. Ilona Pokora

dr hab. Jerzy Pośpiech

dr Andrzej Samołyk

dr Błażej Sitko

dr Władysław Szyngiera

mgr Joanna Toniarz

mgr Grzegorz Wachowski

mgr Grzegorz Wawoczny

mgr Jolanta Wiercińska

mgr Miłosz Witkowski

dr Danuta Zwolińska

dr Agnieszka Kosmol - Żok