Struktura

 

Rok akademicki 2015/2016:

Zakłady Instytutu Architektury

Zakład projektowania architektonicznego

Dr inż. arch. Henryk Zubel - kierownik Zakładu

Prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura

Dr inż. arch. Wiesław Olejko

Mgr inż. arch. Michał Dąbek

Zakład technologii innowacyjnych i projektowania zrównoważonego

Prof. Dr hab. inż. arch. Jacek Włodarczyk – kierownik Zakładu

Dr inż. arch. Jarosław Figaszewski

Dr inż. arch. Beata Kuc Słuszniak

Dr.inż. arch. Janusz Faron

Zakład podstaw kompozycji i historii architektury

Prof. dr hab. Andrzej Getter – kierownik Zakładu

Dr inż. arch. Adam Bednarski

art. rzeź. Stanisław Słodowy, prof. nzw. PWSZ

Dr inż. arch. Joanna Sokołowska – Moskwiak