Informacje ogólne

Instytut Architektury

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu

Instytut Architektury i Urbanistyki  powstał 17 listopada 2011 r (Uchwała Senatu Uczelni nr 28/2011). W dniu 18.10.2012r. Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu na podstawie Uchwały połączył dwa instytuty, zmieniając jednocześnie nazwę na Instytut Techniki i Architektury, w ramach którego funkcjonował kierunek Automatyka i Robotyka oraz Architektura. W dniu 29.09.2015r. Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej na podstawie Uchwały rozdzielił Instytut na dwa oddzielne, tworząc Instytut Architektury i Instytut Techniki.

Kierunek Architektura pomnażania doświadczeń i kontynuacji znanej w świecie Śląskiej Szkoły Architektury.

Kadra dydaktyczna Instytutu gwarantuje :

  • WYSOKI POZIOM KSZTAŁCENIA - sprawdzony w praktyce dydaktycznej,
  • NOWOCZESNE PODEJŚCIE DO ZAWODU łącząc teorię z praktyką,
  • INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO STUDENTA.


Oferujemy   B E Z P Ł A T N E   studia I stopnia ( 3,5 roku ) zapewniające uzyskanie tytułu INŻYNIERA ARCHITEKTA.

Dyplom inżyniera umożliwia kontynuację studiów na poziomie II stopnia na pokrewnych kierunkach prowadzącym studia magisterskie zarówno w kraju jak i za granicą.

Uczelnia zapewnia możliwość wymiany naukowej i dydaktycznej z partnerskimi uczelniami europejskimi w ramach Programu ERASMUS. Uczelnia nawiązała współpracę m.in. z uczelniami w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Niemczech, Czechach oraz na Litwie i Łotwie.

Zapewniamy możliwość zakwaterowania w przestronnym własnym Domu Akademickim ze stołówką  i obiektami sportowymi ( w tym kryty basen).

Czeka na Was Racibórz - średniowieczne miasto - rówieśnik Krakowa - o ambicjach nowoczesnego zarządzania / m. in. pierwszy w Europie certyfikat Systemu Zarządzania środowiskowego ISO 14001 /.

Dla studentów spełniających stosowne kryteria zapewniamy stypendia studenckie.

Ilość miejsc ograniczona !

 

Dyrektor

Instytutu Architektury

dr inż. arch. Joanna Sokołowska-Moskwiak