Wybory uzupełniające do Senatu

UCHWAŁA NR 1/2017

z dnia 2 marca 2017 roku

Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu


Na podstawie § 48 ust. 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu , na posiedzeniu Komisji Wyborczej uchwalono w głosowaniu jawnym większością głosów:
§1
Kalendarz Czynności Wyborczych dotyczący przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w Instytucie Kultury Fizycznej.
§2
Kalendarz Czynności Wyborczych, o którym mowa w §1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
§3
Kalendarz Czynności Wyborczych wchodzi w życie z dniem podjęcia.
dr inż. Norbert Buba Przewodniczący Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

dr inż. Norbert Buba

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

     w Raciborzu


 

KALENDARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH


Na podstawie Uchwały nr 1/2017 Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 2 marca 2017 roku Kalendarz Czynności Wyborczych przedstawia się następująco:
1. od 7 marca 2017 roku do 13 marca 2017 roku - zgłaszanie kandydatów Instytutu Kultury Fizycznej do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w godzinach 10.00 — 14.00 w pokoju 114 w budynku głównym, u Sekretarza Komisji Wyborczej — mgr Aleksandry Chęcińskiej.
2. 16 marca 2017 roku (czwartek) sala 238 budynek A, wybory do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w Instytucie Kultury Fizycznej o godzinie 10.00.
dr inż. Norbert Buba Przewodniczący Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

dr inż. Norbert Buba

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

     w Raciborzu


Racibórz, 17 listopada  2016 r.

 

LISTA CZŁONKÓW

SENATU

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

NA KADENCJĘ W LATACH 2015-2019

POCHODZĄCYCH Z WYBORU W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

 W GRUPIE NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 

 

 

 INSTYTUT  TECHNIKI

dr inż. Małgorzata Kuchta

 

 

 

dr inż. Norbert Buba

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

     w Raciborzu


 UCHWAŁA NR 3/2016

z dnia 16 listopada 2016 r.
Komisji Wyborczej
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu
w sprawie zmiany Kalendarza Czynności Wyborczych

 

Na podstawie § 48 ust 1 i 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 18 października 2012 r. przyjętego Uchwałą Senatu nr 108/2012 wraz z poprawkami przyjętymi Uchwałą Senatu nr 254/2015 w dniu 26 luty 2015 r. posiedzeniu Komisji Wyborczej uchwalono w głosowaniu jawnym większością głosów:

§1

Kalendarz Czynności Wyborczych dotyczący przeprowadzenia wyborów do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w Instytucie Techniki.

§2

Zmieniony Kalendarz Czynności Wyborczych, o którym mowa w §1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3

Kalendarz Czynności Wyborczych wychodzi w życie z dniem ogłoszenia.

dr inż. Norbert Buba

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu


 

KALENDARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

Na podstawie Uchwały nr 3/2016 Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 16 listopada 2016 roku
Kalendarz Czynności Wyborczych przedstawia się następująco:

1. od 8 listopada 2016 r. do 15 listopada 2016 r.- zgłaszanie kandydatów Instytutu Techniki oraz kandydatów do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w godzinach 10.00 – 15.00 w pokoju 113 w budynku głównym, u Sekretarza Komisji Wyborczej – mgr Aleksandry Chęcińskiej.

2. 17 listopada 2016 r. (czwartek) sala 238 budynek A - wybory do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w Instytucie Techniki godz. 15.15.

dr inż. Norbert Buba

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu


Racibórz, dnia 15 listopada 2016 roku

 

LISTA KANDYDATÓW

DO SENATU

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU

NA KADENCJĘ W LATACH 2015-2019

 

Wybory uzupełniające

INSTYTUT TECHNIKI

  1. dr inż. Małgorzata Kuchta

 

 

dr inż. Norbert Buba

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu


 

z dnia 4 listopada 2016 r.

Komisji Wyborczej

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Na podstawie § 48 ust 1 i 2 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu z dnia 18 października 2012 r. przyjętego Uchwałą Senatu nr 108/2012 wraz z poprawkami przyjętymi Uchwałą Senatu nr 254/2015 w dniu 26 luty 2015 r. posiedzeniu Komisji Wyborczej  uchwalono w głosowaniu jawnym większością głosów:

§1

Kalendarz Czynności Wyborczych dotyczący przeprowadzenia wyborów do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w Instytucie Techniki.

§2

Kalendarz Czynności Wyborczych, o którym mowa w §1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3

Kalendarz Czynności Wyborczych wychodzi w życie z dniem ogłoszenia .

dr inż. Norbert Buba

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu


KALENDARZ CZYNNOŚCI WYBORCZYCH

Na podstawie Uchwały nr 2/2016 Komisji Wyborczej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  z dnia 4 listopada 2016 roku  

Kalendarz Czynności Wyborczych przedstawia się następująco:

  1. od  8 listopada 2016 r. do 15 listopada 2016 r.- zgłaszanie kandydatów Instytutu Techniki oraz kandydatów  do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w godzinach 10.00 – 15.00 w pokoju 113 w budynku głównym, u Sekretarza Komisji   Wyborczej – mgr Aleksandry Chęcińskiej.
  1. 24 listopada 2016 r. (czwartek)  sala 223 budynek A, wybory do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w  Instytucie Techniki godz. 15.15.

dr inż. Norbert Buba

Przewodniczący Komisji Wyborczej

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

 


20160225 lista członkow senatu

20160218 wybory uzup


lista