Podyplomowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu od początku swego istnienia prowadzi naukę na studiach podyplomowych dla osób, które ukończyły studia, uzyskały dyplom studiów wyższych i chcą dalej podnosić swoje kwalifikacje na innych kierunkach.

Oferta studiów podyplomowych zwiększa się z każdym rokiem istnienia naszej szkoły, przybywa wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, specjalistycznego sprzętu.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu posiada szeroką bazę materialną: obiekty sportowe: krytą pływalnię, stadion, sale gimnastyczne oraz sale dydaktyczne i duży zbiór tematycznej literatury w bibliotece. 
Wykładowcy prowadzący zajęcia dla studentów zapewniają niezbędne materiały dydaktyczne do uczestnictwa w wykładach i ćwiczeniach (książki, kopie wybranych zagadnień). 
Organizowane przez nas studia podyplomowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, jest dużo chętnych do nabycia nowych, przydatnych kwalifikacji.


Termin rozpoczęcia studiów podyplomowych
październik lub luty

Wymagane dokumenty:

Zakres rekrutacji:

  • nauka w trybie niestacjonarnym

Serdecznie zapraszamy!!!!! 

Poniżej oferta studiów podyplomowych prowadzonych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową:

1. Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej

liczba semestrów – 3

liczba godzin – 380

Uzyskane kwalifikacje: uprawnienia do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie we wszystkich typach szkół, w ośrodkach profilaktycznych, wychowawczych, zakładach poprawczych i karnych.

2. Terapia pedagogiczna

liczba semestrów – 3

liczba godzin – 350

Uzyskane kwalifikacje: przygotowanie nauczycieli do diagnozowania i udzielania pomocy psycho – pedagogicznej oraz wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży.

3. Kwalifikacyjne studia pedagogiczne

liczba semestrów – 3

liczba godzin – 510

Studia dla osób, które nie posiadają przygotowania pedagogicznego.

Uzyskane kwalifikacje: uprawnienia pedagogiczne do nauczania w szkole wybranego przedmiotu.

4. Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja prozdrowotna

liczba semestrów – 3

liczba godzin – 400

Uzyskane kwalifikacje: teoretyczne i praktyczne umiejętności w zakresie pedagogicznych postaw planowania, realizacji i ewaluacji procesu wychowania do życia w rodzinie oraz edukacji prozdrowotnej.

5. Wychowanie fizyczne

liczba semestrów – 3

liczba godzin – 380

Uzyskane kwalifikacje: teoretyczne i praktyczne kompetencje w zakresie planowania, realizacji i ewaluacji wychowania fizycznego.

6. Studia podyplomowe  z zakresu socjoterapii

liczba semestrów - 3

liczba godzin - 420

Absolwenci uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych, psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania oraz dysfunkcjami utrudniającymi im funkcjonowanie społeczne.

7. Studia podyplomowe z zakresu gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej

liczba semestrów - 3

liczba godzin - 351

Studia przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Osoby podejmujące studia uzyskają kwalifikacje w zakresie gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej.