Turystyka i rekreacja

KIERUNEK: TURYSTYKA I REKREACJA - pobierz PDF z informacją

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I STOPNIA

TO TWOJA PRZYSZŁOŚĆ I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

tir

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU:

Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja, mają charakter interdyscyplinarny umożliwiający zaznajomienie się z problematyką funkcjonowania na rynku usług turystycznych
i rekreacyjnych. Podstawowym celem studiów jest uzyskanie wiedzy oraz kompetencji, które pozwolą na funkcjonowanie w problematyce aktywności przestrzennej (turystyka) i fizycznej człowieka (rekreacja ruchowa). Realizowane przedmioty obejmują nauki podstawowe (m.in. Psychologia, Zarządzanie), nauki kierunkowe (m.in. Podstawy Turystyki, Podstawy Rekreacji) oraz przedmioty związane z aktywnością fizyczną (m.in. Terenowe Formy Aktywności, Nowoczesne Formy Rekreacji Ruchowej).

ABSOLWENT

Absolwent naszej Uczelni to specjalista o szerokiej wiedzy i praktycznych umiejętnościach, przygotowany do podejmowania działalności w zakresie turystyki i rekreacji dla różnych grup odbiorców. Przygotowany do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej
w dziedzinie turystyki rekreacji.

Absolwenci kierunku Turystyka i Rekreacja znajdują zatrudnienie w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych i rekreacyjnych, a także w organizacjach społecznych oraz administracji na stanowiskach związanych z turystyka i rekreacją.


ATRAKCYJNE SPECJALNOŚCI:

Animator aktywności rekreacyjne

-        stymulowanie aktywności uczestników rekreacji,

-        umiejętny dobór form i metod zajęć rekreacyjnych,

-        kierowanie zespołem.

 

Zarządzanie i Obsługa Ruchu Turystycznego

-        zarządzanie krajowym i międzynarodowym ruchem turystycznym,

-        organizowanie i obsługa ruchu turystycznego,

-        umiejętności menedżerskie.

Specjalność Odnowa Psychosomatyczna i Trening Zdrowotny

-        planowanie, prowadzenie imprez rekreacyjnych związanych z aktywnością turystyczną i rekreacyjną o charakterze prozdrowotnym,

-        samodzielnego programowania treningu zdrowotnego i odnowy biologicznej,

-        poszerzona wiedza o metodach i środkach stosowanych w rekreacji ruchowej osób z różnymi dysfunkcjami.

Dlaczego warto studiować w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Raciborzu?

-        doskonała kadra dydaktyczna gwarantująca wysoki poziom kształcenia,

-        programy nauczania łączące wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi,

-        aktualizowane programy nauczania gwarantujące wiedze zgodną z najnowszymi trendami oraz nowoczesnymi rozwiązaniami płynącymi z praktyki,

-        możliwość odbycia części studiów za granicą w ramach systemu Erasmus i Erasmus+,

-        baza dydaktyczna dostosowana do prowadzonych zajęć,

-        przyjazna atmosfera (obozy, zajęcia terenowe).