Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

 


kierunek ea

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych to kierunek o ugruntowanej pozycji na polskich uczelniach. Realizują go m.in. niektóre uniwersytety i Akademie Sztuk Pięknych. To kierunek przygotowujący artystów, którzy potrafią także przybliżać sztukę innym osobom, potrafią wprowadzać w świat wartości związanych z tą dziedziną. To kierunek, który wyposaża w umiejętności ściśle artystyczne pozwalające jego absolwentom odnaleźć się na rynku pracy.

W raciborskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej edukacja artystyczna jest obecna już 13. lat. Od roku akademickiego 2016/2017 studia na tym kierunku będą miały profil praktyczny. Oznacza to, że zdecydowana większość zajęć, przede wszystkim w pracowniach artystycznych,  odbywa się w formie warsztatów. Szczególny akcent położony jest na wykształceniu konkretnych umiejętności o praktycznym charakterze. Praktyczny profil kształcenia to także 12 tygodni praktyk w miejscach zapewniających pogłębianie i doskonalenie nabytych praktycznych umiejętności.

    Od roku akademickiego 2016/2017 będziemy kształcić na dwóch nowych specjalnościach, które zastąpią dotychczas realizowane:

  • - grafika, fotografia i cyfrowe procesy graficzne
  • - sztuki użytkowe.

 

Absolwent specjalności: grafika, fotografia i cyfrowe procesy graficzne może podjąć pracę w firmach związanych z komputerowym przygotowaniem materiałów do druku oraz w firmach wykorzystujących klasyczny i cyfrowy obraz fotograficzny (m.in. firmy reklamowe, mass media, studia fotograficzne, drukarnie, firmy poligraficzne).

Ukończenie specjalności: sztuki użytkowe, umożliwia podjęcie pracy w firmach, w których wymagane są wiedza i umiejętności w zakresie technik malarskich, rzeźbiarskich i graficznych (m.in. pracownie witraży, pracownie renowacji i konserwacji,  firmy reklamowe, firmy zajmujące się plastycznym wystrojem wnętrz).

Absolwenci obu specjalności zdobywają pogłębioną wiedzę i profesjonalne umiejętności w zakresie sztuk plastycznych.  Pozwala to na funkcjonowanie w roli samodzielnych twórców oraz uczestników i animatorów  kultury współczesnej. Te kompetencje umożliwiają podjęcie pracy m.in. w domach kultury, muzeach i galeriach sztuki, a także z powodzeniem prowadzić  własną firmę świadczącą szeroko rozumiane i różnorodne usługi o charakterze artystycznym.

Wszyscy absolwenci nabywają, bez względu na ukończoną specjalność, zawodowe kwalifikacje do nauczania plastyki w szkołach podstawowych oraz instytucjach kultury i edukacji pozaszkolnej.

Zapewniamy wysoki poziom kształcenia. Wszyscy pedagodzy prowadzący pracownie artystyczne to aktywni, wystawiający swoją twórczość artyści. To twórcy, którzy swoje kwalifikacje pogłębiają poza Uczelnią realizując dzieła funkcjonujące w przestrzeni publicznej. Zajęcia prowadzą również pedagodzy pracujący na innych uczelniach i instytucjach kultury (ASP w Katowicach, Muzeum w Głubczycach, Państwowe Ognisko Plastyczne w Rydułtowach).

Studia na kierunku edukacja artystyczna umożliwiają również rozwijanie swoich pasji i zainteresowań w studenckich kołach naukowych. Są to: Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON, Studenckie Koło Naukowe GRAFIT, Studenckie Filmowe Koło Naukowe ANIMATIK.  W trakcie studiów studenci mogą także prezentować własną twórczość na wystawach zbiorowych oraz indywidualnych. W ramach programu ERASMUS + studenci edukacji artystycznej mogą swoje wykształcenie uzupełniać na uczelniach za granicą.