Kierunek Administracja

 

Administracja

specjalności: administracja publiczna i administracja gospodarcza

Korzystając z możliwości jakie daje reforma szkolnictwa wyższego uruchamiane studia mają mieć profil praktyczny. Oznacza to, że absolwenci studiów administracyjnych ukończonych w PWSZ będą posiadali konkretne umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów wymagających zastosowania wiedzy specjalistycznej i interdyscyplinarnej oraz będą dobrze przygotowani do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazywania aktywności i wytrwałości w realizacji indywidualnych i zespołowych działań w dziedzinie administracji.

Wybór praktycznego profilu studiów administracyjnych odpowiada nowoczesnym standardom nauczania i jednocześnie jest świadectwem odpowiedzialności władz Uczelni za swoich absolwentów. Gwarancją wysokiej jakości kształcenia będzie zarówno odpowiednio skonstruowany program studiów, dominująca rola ćwiczeń i warsztatów w systemie kształcenia oraz doskonała kadra składająca się w przeważającej części z doświadczonych praktyków.

Swoją gotowość do pracy zadeklarowali naukowcy jednocześnie aktywnie działający w obszarze praktyki: sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędzia sądu administracyjnego, radca prawny, adwokat, kierownik samorządowej jednostki organizacyjnej oraz trenerzy prowadzący szkolenia dla przedsiębiorców i urzędników różnych szczebli. Atrakcyjność kierunku podnoszą również zaproponowane specjalności, które odpowiadają podziałowi gospodarczemu kraju na sektor publiczny i sektor prywatny.

Specjalność administracja publiczna odnosi się do tej część administracji, która koncentruje się na działalności państwa i samorządu terytorialnego. Studenci w ramach tej specjalności zostaną przygotowani do pracy w administracji sądów i prokuratur, urzędach, samorządowych i państwowych jednostkach organizacyjnych (np. w zakładach komunalnych, inspekcjach pracy, inspekcjach sanitarnych, strażach i wielu innych).

Natomiast specjalność administracja gospodarcza jest skierowana do osób zainteresowanych funkcjonowaniem sfery biznesowej. Studenci wybierający tą specjalność zdobędą umiejętności niezbędne do prowadzenia administracji w ramach własnej działalności gospodarczej oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych.

Uruchomienie kierunku administracja z pewnością wzbogaci i urozmaici rozbudowującą się ofertę studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

 

Sylwetka absolwenta do pobrania w pliku PDF.