Ogólne informacje dla studentów

Część III

Ogólne informacje dla studentów

 

Koszty utrzymania: miesięczny koszt utrzymania ok. 1000-1200 PLN (ok. 280 Euro)

Zakwaterowanie: Dom studenta nr 1, ul. Słowackiego 57 (210-300 zł miesięcznie, ok. 70-100 Euro)

Posiłki: klub studencki „Ekipa”, ul. Słowackiego 55

Opieka zdrowotna, ubezpieczenie zdrowotne: dostępne dla osób z ważną europejską kartą ubezpieczenia zdrowotnego

Świadczenia i udogodnienia dla studentów o specjalnych potrzebach: winda, tłumacz j. migowego, system wspomagania słyszenia dla osób słabo słyszących, winda dla osób niepełnosprawnych na pływalni

Pomoc materialna dla studentów: więcej informacji: http://student.pwsz.raciborz.edu.pl/index.php/pomoc-materialna.html

Sprawy studenckie: Sekretariaty poszczególnych Instytutów

Baza dydaktyczna:

1. Budynki dydaktyczne w Raciborzu przy ul. Słowackiego 55-57:

- blok A i B (43 sale lekcyjne, 30 gabinetów, 80 pomieszczeń pomocniczych) o łącznej powierzchni 5 750 m2,

- aula o powierzchni: 369 m2.

2. Budynki dydaktyczne w Raciborzu przy ul. Łąkowej 31 (zajmowane przez kierunek architektura i urbanistyka)

- budynek o powierzchni 1 518 m2,

3. Budynek dydaktyczny w Raciborzu przy ul. Lwowskiej 9

4. Obiekty sportowe:

- budynek krytej pływalni o powierzchni 2587 m2.

- budynek sal gimnastycznych o powierzchni 798 m2,

- stadion o powierzchni 19 370 m2 (w tym budynek szatni, magazyny).

Programy międzynarodowe:  Erasmus+

Praktyczne informacje dla studentów przyjezdnych: www.raciborz.plwww.nasz.raciborz.plwww.rozklady.pl

Kursy językowe: nie prowadzimy

Praktyki: zgodnie z harmonogramem praktyk dla poszczególnych kierunków

Obiekty sportowe i rekreacyjne: kryta pływalnia, hala sportowa, stadion sportowy, sale gimnastyczne

Stowarzyszenia studenckie: Samorząd Studencki, Studenckie Koło Naukowe Socjologów, Studenckie Koło Naukowe Pedagogów, Studenckie Koło Naukowe Bohemistów, Studenckie Koło Naukowe Fotografii Artystycznej FOTON, Koło Naukowe Studentów Wychowania Fizycznego, Studenckie Koło Naukowe Resocjalizacja, Studenckie Naukowe Koło Psychologii, Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Empirycznej, Studenckie Koło Naukowe „AiRforce”, Koło Literaturoznawcze, Studenckie Filmowe Koło Naukowe ANIMATIK, Studenckie Koło Naukowe GRAFIT, Studenckie Koło Naukowo ARCHITEKTON