Konsultacje w semestrze zimowym

Konsultacje pracowników Studium Języków Obcych

w roku akademickim 2016/2017

semestr zimowy

Lp.

Imię i nazwisko

Dzień Godzina Budynek Nr sali
1. mgr Katarzyna Chłosta

czwartek

piątek

11.10 - 11.40

14.30 - 15.30

A 241
2. mgr Iweta Draszczyk

środa

piątek

12.50 - 13.35

17.00 - 17.45

A 241
3. mgr Joanna Marchwiak

poniedziałek

wtorek

12.30 - 13.00

15.40 - 16.40

A 241
4. mgr Małgorzata Skwarecka

poniedziałek

sobota

11.20 - 12.20

9.00 - 09.30

A

B

241
212

5. mgr Katarzyna Stadnik poniedziałek 11.20 - 12.50 A 241
6. mgr Alina Zimna

czwartek

piątek

sobota

14.30 - 15.00

15.15 - 15.45

09.30- - 10.00

A

221
223
222

 

Konsultacje pracowników Studium Języków Obcych

zimowa sesja egzaminacyjna

rok akademicki 2016/2017

 

Lp. Imię i nazwisko Dzień Godzina Budynek Nr sali
1 mgr Katarzyna Chłosta piątek 3.02.2017 9.30-11.00 A 241
2 mgr Iweta Draszczyk wtorek 31.01.2017 14.00-15.30 A 241
3 mgr Joanna Marchwiak wtorek 31.01.2017 14.15-15.45 A 241
4 mgr Małgorzata Skwarecka poniedziałek 30.01.17 9.00-10.30 A 241
5 mgr Katarzyna Stadnik poniedziałek 30.01.17 9.00-10.30 A 241
6 mgr Alina Zimna wtorek 31.01.2017 13.00-14.30 A 241