Kadra

Lektorzy języka angielskiego:
1. mgr Katarzyna Chłosta
2. mgr Iweta Draszczyk
3. mgr Joanna Marchwiak

4. mgr Krystyna Siekierzyńska
5. mgr Małgorzata Skwarecka
6. mgr Katarzyna Stadnik

Lektorzy języka niemieckiego:
1. mgr Alina Zimna