Koła naukowe

NAUKOWE KOŁA STUDENCKIE INSTYTUTU STUDIÓW SPOŁECZNYCH PWSZ W RACIBORZU

KOŁO NAUKOWE : ADMINISTRATOR

KOŁO NAUKOWE : MILITARNI