Studia na kierunku edukacja artystyczna

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

 

3-letnie studia licencjackie prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

W dobrze wyposażonych pracowniach artystycznych, prowadzonych przez doświadczonych artystów-pedagogów, studenci mogą zdobyć konkretne umiejętności w zakresie sztuk plastycznych: rysunku, malarstwa, grafiki, rzeźby i fotografii.

Szczególny nacisk położony jest na kształcenie umiejętności o praktycznym charakterze. Studenci mogą zatem nabyć zawodowe, warsztatowe kompetencje m.in. w takich dziedzinach, jak: witrażownictwo, fotografia klasyczna i cyfrowa, mozaika, projektowanie graficzne, wybrane techniki malarskie i rzeźbiarskie.

Studia dają także kwalifikacje zawodowe do nauczania plastyki w szkołach podstawowych. Umożliwiają również podjęcie pracy w placówkach, w których sztuka wykorzystywana jest terapeutycznie.

Absolwenci mogą kontynuować edukację na studiach magisterskich artystycznych w kraju i za granicą, a także podjąć studia drugiego stopnia na kierunkach pokrewnych.

 

W trakcie realizacji kształcenia studenci:

sami wybierają część realizowanych przedmiotów,

• odbywają praktyki w atrakcyjnych instytucjach,

• mają dostęp do literatury fachowej i czasopism w Centrum Informacji Naukowej,

• mogą się łatwo i często kontaktować ze wszystkimi pedagogami,

• uczestniczą w wystawach twórczości studentów i pedagogów, warsztatach i plenerach artystycznych,

• mają możliwość angażować się w działalność studenckich kół naukowych.