PWSZ IN montage

O instytucie

Instytut Neofilologii

 

Od chwili powołania Instytut Neofilologii jest bardzo dynamicznie rozwijającą się jednostką w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu, zarówno od strony dydaktycznej jak i naukowej. W sferze dydaktycznej jedną z najbardziej kluczowych zmian była decyzja prowadzenia studiów o profilu praktycznym, co wiąże się z uzyskaniem przez absolwentów konkretnych kwalifikacji. Istotne było też wprowadzenie specjalizacji (modułów przedmiotów wybieranych po pierwszym roku studiów). Rozwiązanie takie wzbogaciło w znaczący sposób ofertę instytutu, ze względu na trudną sytuację w szkołach związaną z niżem demograficznym obecni studenci częściej wybierają specjalizację translatorską bądź biznesową. Nowością w Instytucie Neofilologii jest wprowadzenie od października 2016 roku specjalnosci język angielski oraz język niemiecki, których program kształcenia nastawiony jest na intensywną naukę języka obcego od poziomu podstawowego.

Osoby odpowiedzialne za organizację kierunku Filologia w PWSZ w Raciborzu na bieżąco monitorują, czy program studiów i określone efekty kształcenia odpowiadają oczekiwaniom szeroko rozumianego rynku pracy. Dokładane są wszelkie starania mające na celu zwiększenie roli przedstawicieli szeroko rozumianego rynku w procesie kształcenia studentów oraz zwiększenie roli i ilości praktyk zawodowych.

Pracownicy Instytutu prowadzą intensywną działalność naukową. Dowodem na to są liczne publikacje oraz udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.  W instytucie wydawany jest periodyk Studia Filologiczne, organizowane są też regularnie międzynarodowe konferencje naukowe, w których uczestniczą zarówno nauczyciele akademiccy jak i studenci.