Archiwum

Osoby zainteresowane uzyskaniem zaświadczenia archiwalnego lub duplikatu dyplomu / duplikatu suplementu do dyplomu PWSZ w Raciborzu, prosimy
o złożenie wniosku oraz zapoznanie się z informacją o opłatach pobieranych przez Uczelnię za wydanie tego rodzaju dokumentów.

formularz wniosku o wydanie zaświadczenia

formularz upoważnienia

zarządzenie o opłatach