"Między słowem, a obrazem"

onlineimageresize com foto.MichaSobczykFOTON1

"Między słowem, a obrazem" - to temat pierwszego w tym roku spotkania członków Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON, podczas którego przedstawiono i poddano głębokiej analizie autorskie propozycje prac fotograficznych do kolejnej wystawy. Część prac z uwagi na wysoki poziom świadomości fotograficznej autorów, ciekawe rozwiązania estetyczne lub aspekt społeczny postanowiono zgłosić do eliminacji XIV edycji Festiwalu Fotografii w Rybniku. W spotkaniu uczestniczyli tradycyjnie absolwenci PWSZ, uczniowie raciborskiego Liceum Plastycznego oraz przedstawiciele studentów z kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Fotorelacja autorstwa Michała Sobczyka FOTON.