Przedłużony termin składania prac w konkursie na logo i hasło promujące Gminę Kietrz

PLAKAT

Ostatecznie do 31 stycznia 2017 r. będzie można zgłaszać projekty logotypów oraz propozycje hasła, które będą promować Gminę Kietrz. W konkursie organizowanym przez Burmistrza Kietrza główna nagroda zostaje zwiększona do kwoty 1200 zł brutto. Ponadto zwycięzca otrzyma karnet na Krytą Pływalnię „HYDROSFERA” w Kietrzu o wartości 300 złotych. Następnie Mieszkańcy przez prawie tydzień czasu będą współdecydować o wygranej w 50% w głosowaniu na Facebooku

- Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu terminu składania prac w konkursie, ponieważ otrzymaliśmy telefony, że poprzedni termin jest trochę za krótki na przygotowanie propozycji. Dla wielu osób okres świąteczny był bardzo pracowity, dlatego nie mieli możliwości i sposobności wziąć udziału w konkursie. Również uważamy, że pośpiech w przypadku hasła i logo promującego Gminę Kietrz nie jest wskazany zwłaszcza, że wygrana koncepcja będzie promować gminę na wszystkich możliwie dostępnych formach reklamowych, a czym więcej propozycji, tym lepiej. Większa ilość propozycji hasła i logo na pewno podniesie rangę konkursu. Wszystkie prace spełniające kryteria, które wpłynęły do nas w terminie do 3 stycznia 2017 roku wezmą udział w konkursie, ale też nic nie stoi na przeszkodzie, aby autorzy tych prac mogli nadesłać kolejne, inne koncepcje – mówi Dariusz Kamiński – Wiceburmistrz Kietrza.

Konkurs na logo i hasło promujące Gminę Kietrz jest otwarty. Może w nim wziąć udział każda osoba prywatna lub osoba prawna. Projekt może mieć jednego autora lub kilku. Najważniejsze jednak, by była to praca w pełni własna i samodzielna, nigdzie wcześniej niepublikowana. Logo i hasło mają stanowić spójną całość, powinny też budzić pozytywne skojarzenia z Kietrzem, określać jego charakter i specyfikę. Będą one promować naszą gminę na plakatach, banerach, ulotkach, folderach, w Internecie oraz w materiałach elektronicznych.

Osoby, które są zainteresowane udziałem w konkursie muszą przedstawić pracę zarówno w formie wydruku, jak i w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD/DVD. Do zgłoszenia należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, a także oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem konkursu oraz że jest się autorem nadesłanej pracy i w przypadku zwycięstwa zgadza się na przeniesienie praw autorskich do pracy na rzecz Gminy Kietrz. Należy również dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wszystkie formularze oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej www.kietrz.pl

Prace można nadsyłać do 31 stycznia 2017 r. do godz. 15.30 na adres Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul. 3 Maja 1, 48-130 Kietrz. Uwaga liczy się data wpływu prac konkursowych. Wyboru zwycięzcy konkursu dokona w 50% Komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Natomiast 50% oceny stanowić będą głosy Mieszkańców, które będzie można oddawać na Fanpage’u Gminy Kietrz od 02 lutego 2017 r. - od godz. 8:00 do 08 lutego 2017 r. - do godziny 10:00.