Test systemu Legalis Administracja

legalis administracja logo 01 1210x423

Biblioteka PWSZ zaprasza pracowników administracji, wykładowców oraz studentów do testowania bazy Legalis Administracja. Legalis Administracja to system Wydawnictwa C.H. Beck. Umożliwia dostęp dobazy prawa, komentarzy, rozwiązań z praktyki i poradni eksperckiej, co zapewnia sprawne działanie jednostki i kontrolę procedur administracyjnych.

System stanowi wsparcie w takich obszarach, jak m.in.:finanse publiczne, księgowość i podatki, zatrudnienie, postępowanie administracyjne i egzekucyjne, organizacja i ustrój urzędu, gospodarka komunalna, ochrona środowiska, prawo budowlane i nieruchomości, informacja publiczna, zamówienia publiczne.

Test potrwa od 02 – 16.12.2016 r.

Więcej informacji w Ośrodku Informacji Naukowej Biblioteki PWSZ

tel. 32/415 50 20 wew. 172

www.biblioteka.pwsz.raciborz.edu.pl