Rozstrzygnięcie konkursu o nagrodę Rektora za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny pedagogiki

20161125 120701

W dniu 25.10.2016 rozstrzygnięto konkurs o nagrodę Rektora PWSZ za najlepszą pracę dyplomową z dziedziny pedagogiki. Do udziału w konkursie przystąpili studenci, którzy posiadali polecającą oraz pozytywną opinię promotora do udziału w nim. Zgłoszono pięć prac:  Alicji Luks „Opinie dzieci w młodszym wieku szkolnym o procesie ich edukacji”, pisana pod kierunkiem dr Gabrieli Kryk; Agnieszki Urbisz „Młodsi uczniowie o procesie ich kształcenia i wychowania w środowisku wiejskim”, pisana pod kierunkiem dr Gabrieli Kryk; Marty Fiołki „Przerwa wakacyjna a poziom kompetencji ortograficznej i płynności językowej uczniów klasy III”, pisana pod kierunkiem prof. dr hab. Gabrieli Kapicy; Marleny Marek „Umiejętność poprawnego pisania i płynność językowa uczniów – jedynaków”, pisana pod kierunkiem prof. dr hab. Gabrieli Kapicy; Sylwii Dudy „Cyberprzemoc wśród gimnazjalistów”, pisana pod kierunkiem dr Moniki Urbanek.

Komisja konkursowa orzekła jednogłośnie, iż wszystkie prace zgłoszone do konkursu prezentowały bardzo wysoki poziom, jednakże pracę Pani Marleny Marek  „Umiejętność poprawnego pisania i płynność językowa uczniów – jedynaków”, pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Gabrieli Kapicy uznano za najlepszą.

W obradach uczestniczyli:

prof. dr hab. Marian Kapica - przewodniczący

prof. dr hab. Gabriela Kapica

dr Adam Szecówka

dr Ludmiła Nowacka

dr Kornelia Solich – sekretarz

Nieobecni członkowie komisji prof. zw. dr hab. Władysław Łosiak i prof. dr hab. Danuta Raś – dostarczyli opinie na temat prac na piśmie.

Nagrodę laureatka odebrała dziś (25 listopada 2016r.) w Rektoracie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  z rąk J.M. Rektor PWSZ w Raciborzu prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewy Stachury.

 

20161125 120028

20161125 120411

20161125 120504

20161125 120550

20161125 120617

20161125 120636

20161125 120827

20161125 120911