"Eunomia" nr 4 (89)

Eunomia   sklad 31102016

Na początek roku akademickiego przygotowaliśmy dla Państwa nowy numer "Eunomii".
Tym razem jest to wydanie specjalne - poświęcone w całości jubileuszowi 15 lat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

 

Jubileuszowa Inauguracja

Dzień inauguracji kolejnego roku akademickiego jest wielkim świętem każdej uczelni wyższej, radosnym i pięknym, niosącym tak potrzebną nadzieję świętem nauki
i wszystkich osób nią się zajmujących. Kiedy uroczystość inauguracyjna połączona jest ze świętowaniem jubileuszu piętnastolecia istnienia uczelni, to źródła radości i satysfakcji zwielokrotniają się. 11 października 2016 roku raciborska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa oficjalnie rozpoczęła rok akademicki 2016/2017,
a jednocześnie przeżywała jubileusz piętnastej rocznicy powstania. str. 4


„Chcemy mieć wkład w pomyślny rozwój i dobrobyt miasta”

Przemówienie wygłoszone 11 października 2016 r. przez JM Rektor PWSZ w Raciborzu prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewę Stachurę podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego 2016/2017  - str. 8


Nauczanie języków obcych w polskim kontekście edukacyjnym: osiągnięcia, problemy i wyzwania

Wykład przedstawiony 11 października 2016 r. przez JM Rektora PWSZ w Koninie prof. zw. dr hab. Mirosława Pawlaka podczas uroczystości  Inauguracji nowego roku akademickiego w PWSZ w Raciborzu. - str. 10


Wydarzyło się w roku akademickim... Kalendarium piętnastolecia 

Piętnastoletnia historia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu jest niezwykle bogata w wydarzenia. Od początku istnienia uczelni jej pracownicy i studenci starali się na różne sposoby przekraczać granice zakreślone przez plany i programy studiów, aby włączać raciborską Szkołę w życie społeczności lokalnej w wymiarze intelektualnym, kulturowym, społecznym. PWSZ nigdy nie był odizolowaną od otoczenia społecznego enklawą, przeciwnie, poprzez różnorodne działania stawał się coraz intensywniej ważnym segmentem lokalnej struktury społeczno-kulturowej, a także ekonomicznej.- str. 16


Ponadto w numerze można przeczytać:

- Wspomnienie dotyczące procesu założenia PWSZ w Raciborzu,

- Relację z uroczystej Mszy Św. w intencji PWSZ

- Podsumowanie Juwenaliów

- Fotorelacja z działalności "Sportu ku radości"

- Wspomnienie o zmarłych

Zapraszamy do lektury:
KLIKNIJ I PRZECZYTAJ