HARMONOGRAM SPOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH DLA STUDENTÓW I ROKU

136965673716

Racibórz 15 kwietnia 2016 r.

Aktualizacja: 26 września 2016 r.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ ORGANIZACYJNYCH

DLA STUDENTÓW I ROKU

30.09.2016 r. (piątek)

 

zajęcia dydaktyczne wg planów zajęć od 3.10.2016 r. (poniedziałek – 40 tydzień roku parzysty (P)) z wyjątkiem grup dla studentów pracujących, dla których zajęcia rozpoczynają się 1.10.2016 r. (sobota)

 

Instytut Studiów Edukacyjnych i Sztuki (ISEiS)

Kierunek  Pedagogika (wszystkie specjalności)

Kierunek  Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

   godz.10.00 spotkanie organizacyjne - wspólne dla obu kierunków A 217

godz.11.00 szkolenie BHP A 217 - tylko dla kierunku Pedagogika

 

Instytut Studiów Społecznych (ISS)

Kierunek  Administracja

Kierunek Bezpieczeństwo państwa

godz.10.00 spotkanie organizacyjne A 340

Spotkanie organizacyjne dla grup studentów pracujących odbędzie się na pierwszych zajęciach.

 

Instytut Techniki (ITech)

Kierunek  Automatyka i robotyka

godz.10.00 spotkanie organizacyjne A 320 dla grupy I

godz.11.00 przysposobienie biblioteczne  Biblioteka A 122 dla grupy I

godz. 15.30 spotkanie organizacyjne A 320 dla grupy II (P)

                                                 

Instytut Architektury (IA)

kierunek  Architektura

godz.10.30  spotkanie organizacyjne B 202

godz.11.45 przysposobienie biblioteczne Biblioteka A 122

 

Instytut Neofilologii (IN)

Kierunek Filologia, specjalność filologia angielska i filologia czeska 

godz.14.00 spotkanie organizacyjne B 202

Instytut Kultury Fizycznej (IKF)

Kierunek Wychowanie fizyczne

godz. 11.00 spotkanie organizacyjne A 340

Kierunek Turystyka i rekreacja

godz. 12.00 spotkanie organizacyjne A 340

 

 

 

 

 

01.10.2016 r. (sobota)

Instytut Neofilologii (IN)

Kierunek Filologia, specjalność język angielski

godz. 8.30-9.00 spotkanie organizacyjne B 202 dla grup: I, II, III

godz. 9.00-9.30 spotkanie organizacyjne B 202 dla grup: IV, V

 

Kierunek filologia, specjalność język niemiecki

godz. 9.30-10.00 spotkanie organizacyjne B 202

 

Szkolenie BHP  i przysposobienie biblioteczne   jest obowiązkowe dla wszystkich studentów (aby zaliczyć semestr konieczny wpis w indeksie).

- Szkolenie BHP prowadzone jest w wymiarze 4 godzin dydaktycznych..  Prowadzący szkolenie Marek Łaciok.

- Przysposobienie biblioteczne trwa 1 godzinę dydaktyczną . Szkolenie prowadzą pracownicy Biblioteki.

 

Szkolenia nie ujęte w powyższym harmonogramie odbędą się w późniejszym terminie.

 

Harmonogram spotkań organizacyjnych może ulec zmianie.