Wiedeńska Galeria "Quo Vadis" prezentuje

foto.Marek Rokosz 1

Wiedeńska Galeria "Quo Vadis" w okresie od 14 września do 18 października 2016 zaprasza na wystawę fotografii "BETRACHTUNGEN - zwischen Dokument und Kreation" autorstwa Gabrieli Habrom-Rokosz i Adama Rokosz OP.

Autorzy, uprawiając tę samą dyscyplinę sztuki, zamykają w kadrze obrazy fotograficzne o odmiennym wyrazie. Podwójna ekspozycja prezentuje dwa różne spojrzenia na otaczającą rzeczywistość, stanowiącą źródło inspiracji. Fotografie Gabrieli Habrom-Rokosz są rezultatem uważnej obserwacji zmian zachodzących w przyrodzie. Autorka podejmuje temat roli inspiracji obrazotwórczych zawartych w siłach rządzących przyrodą - będących obrazem życia, a objawiających się w natchnieniu twórczym fotografika. Zamykając w kadrze drobne obiekty, stanowiące świadectwo-dokument upływającego czasu, wskazuje odbiorcy na specyficzne spektrum barw, tworzące unikatowe formy. Każda indywidualna praca zawiera określony problem filozoficzny. Preferując malarskie środki wyrazu artystycznego, Gabriela Habrom-Rokosz próbuje zwrócić uwagę na filozoficzny sens zawarty w danej fotografii. Wielokrotnie powracający motyw śmierci i odradzającego się życia, podkreśla fakt priorytetowego traktowania aspektu proekologicznego w swojej twórczości. Poprzez fotograficzne zbliżenia, odsłania odbiorcy arcydzieła Natury ukryte w kruchości i niezwykle misternej konstrukcji detali, będących kluczem do rozwiązania nie tyle zaproponowanej formy estetycznej obrazu fotograficznego, co jego symbolicznej treści.

            Dominikanin Adam Rokosz OP - członek grupy założycielskiej Studenckiego Koła Naukowego Fotografii Artystycznej FOTON - postrzega fotografię jako "element historii, którą widzimy i odczuwamy". W trakcie licznych podróży próbuje uchwycić istotę chwili w której serce, oko i rozum spotykają się na jednej linii. Na czarno-białych (rzadko barwnych) fotografiach dokumentuje spotkania z drugim człowiekiem w przypadkowych miejscach, ale szczególnym momencie. Zatwierdzając spustem migawki wybór określonego kadru, wypowiada przysłowiowe "tak", osiągając tym samym harmonię postrzeganego obrazu rzeczywistości z własnymi emocjami, własnym systemem wartości i własną wiarą. W jubileuszowym roku 800 - lecia Zakonu Dominikanów, prezentowana w Centrum Spotkań "Quo Vadis" wystawa jest kolejnym wyzwaniem po serii zrealizowanych już wystaw w Polsce (Racibórz, Rudy, Głubczyce, Katowice, Wodzisław Śląski), Austrii (Wiedeń) i Niemczech (Kitzingen, Fryburga, Ratyzbona). Zwieńczeniem wystaw jubileuszowych pod koniec 2016 roku będzie "Inkarnacja" w rzymskiej bazylice Santa Sabina na Awentynie, gdzie na pięciu wielkoformatowych fotografiach zobrazowany zostanie powyższy problem.

            Wiedeńska ekspozycja - stanowi kompozycję złożoną z wybranych prac wieloczęściowych projektów - powstałych na przestrzeni kilkunastu lat w różnych zakątkach Europy.