Współpraca z Politechniką Opolską, PWSZ w Konsorcjum Progres 3

IMG 5933 640x360 1

Kolejna umowa o współpracy PWSZ w Raciborzu. Tym razem Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu  prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewa Stachura 12 kwietnia spotkała się z prof. Krzysztofem Malikiem Rektorem Politechniki Opolskiej. 

Celem wizyty Pani Rektor  było podpisanie umowy współpracy  pomiędzy uczelniami.  Przedstawiciele obydwu uczelni zaprezentowali zakres i możliwości wspólnych przedsięwzięć badawczych, edukacyjnych i organizacyjnych.

Prof. Ewa Stachura wyraziła także chęć przystąpienia do Międzynarodowego Konsorcjum Progres 3, przedkładając stosowne pismo wraz z określeniem obszarów badań, w których pracownicy PWSZ w Raciborzu chcieliby współpracować z członkami Konsorcjum.

W dniu 10 maja 2016 r., podczas kolejnego spotkania członków Konsorcjum Progres 3 odbyło się głosowanie nad przyjęciem PWSZ w Raciborzu do swojego grona nowego członka. W ten sposób do konsorcjum dołączyła Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu.