Koło naukowe "Administrator"

administrator

Decyzją JM Rektora PWSZ w Raciborzu w dn. 21 kwietnia powołano do życia koło naukowe "Administrator". Zrzeszeni w nim studenci kierunku administracja planują podjęcie współpracy badawczo-dydaktycznej z jednostkami samorządu terytorialnego w celu włączenia się w życie społeczne miasta i regionu. Działalność koła ma przyczynić się do podniesienia kapitału ludzkiego i społecznego powiatu raciborskiego. W nowym roku akademickim przewidziano organizację konkursów wiedzy dla licealistów, spotkania z ciekawymi wykładowcami, seminaria naukowe i wycieczki studyjne.


Serdecznie zapraszamy do współpracy, osobą do kontaktu jest Przewodnicząca koła Zuzanna Hajduczek.