Przygotowania do „SPORTU KU RADOŚCI” rozpoczęte!

plakat

Z ogromną radością pragniemy poinformować, że zbliża się XIX edycja Igrzysk Sportowych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „SPORT KU RADOŚCI”. Organizatorem  tego wyjątkowego spotkania integracyjnego jest PWSZ w Raciborzu -  Instytutu Studiów Edukacyjnych i Sztuki we współpracy z Instytutem Kultury Fizycznej, Samorządem Studenckim, Urzędem Miasta Racibórz oraz Starostwem Powiatowym w Raciborzu. 

Do udziału w Igrzyskach zaproszono dzieci i młodzież Zespołu Szkół Specjalnych, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących, Domu Pomocy Społecznej „Różany Pałac” z Krzyżanowic, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Ośrodka Dziennego Pobytu, Rehabilitacji i Edukacji Dzieci Niepełnosprawnych oraz po raz pierwszy w tym roku podopiecznych ze Środowiskowej Świetlicy Samopomocy „Nadzieja” w Raciborzu.

Szczegóły tego wydarzenia – na plakacie

Sport ku radości plakat z programem