Bazy testowe z pakietu baz specjalistycznych EBSCO

ebsco

Zapraszamy studentów i pracowników do skorzystania z dostępu testowego do kolekcji baz specjalistycznych EBSCO w Bibliotece PWSZ. Dostępne są 4 bazy testowe:

Applied Science & Technology Source to obszerna, pełnotekstowa baza, obejmująca pełne spektrum nauk stosowanych i informatyki. Prezentuje całą zgromadzoną wiedzę na temat wyzwań tradycyjnej inżynierii. Zakres tematyczny bazy obejmuje wiele dziedzin z zakresu nauk stosowanych, od akustyki do aeronautyki, robotykę, inżynierię biomedyczną, sieci neuronowe czy inżynierię nuklearną. Baza zawiera ponad 1.350 czasopism pełnotekstowych.

Art Source to obszerna baza pełnotekstowa w dziedzinie architektury i sztuki, przeznaczona na potrzeby różnych użytkowników – architektów, badaczy sztuki, artystów i studentów. Zawiera abstrakty i pełne teksty wiodących czasopism naukowych, popularno-naukowych, książek oraz publikacji branżowych. Zawiera: pełne teksty ponad 750 czasopism naukowych i ponad 220 książek. Tematyka bazy obejmuje: architekturę i historię architektury, projektowanie wnętrz, projektowanie terenów zielonych, wzornictwo przemysłowe, sztukę i historię sztuki, fotografię, grafikę, sztukę współczesną, archeologię, projektowanie kostiumów, rękodzieło, sztukę użytkową i sztukę ludową, sztukę i produkcję filmową i telewizyjną, muzealnictwo, malarstwo, sztukę drukarską, rzeźbę, projektowanie mody, materiały video i wiele innych.

Education Source stanowi obszerne źródło informacji na temat zagadnień związanych z edukacją. Zawiera pełne teksty ponad 1.900  czasopism oraz ponad 550 monografii i książek a także materiały konferencyjne, raporty, roczniki statystyczne, testy edukacyjne i wiele innych. Tematyka bazy obejmuje: edukację dorosłych, pedagogikę porównawczą, edukację podyplomową, nauczanie zdalne, technologię edukacyjną, nauczanie początkowe, szkolnictwo wyższe, materiały instruktażowe, edukację religijną, edukację wielokulturową, relacje między nauczycielem a rodzicami, szkolną administrację, politykę edukacyjną, problemy społeczne, edukację specjalną, metody nauczania, edukację nauczycieli, szkolnictwo zawodowe i wiele innych.

SPORTDiscus with Full Text jest najobszerniejszym autorytatywnym źródłem czasopism pełnotekstowych z zakresu sportu i medycyny sportowej i obejmuje 670 czasopism pełnotekstowych indeksowanych w bazie SPORTDiscus. Baza zawiera pełny tekst bez okresu karencji wielu czasopism o najwyższych statystykach użytkowania w indeksie SPORTDiscus. Archiwa pełnotekstowe w bazie sięgają 1985 r. SPORTDiscus with Full Text jest nieodzownym narzędziem badawczym w zakresie literatury we wszystkich dziedzinach sportu i medycyny sportowej.

DOSTĘP JEST AKTYWNY OD 20.04-21.05.2016

WIĘCEJ INFORMACJI W OŚRODKU INFORMACJI NAUKOWEJ BIBLIOTEKI PWSZ I NA STRONIE WWW biblioteka.pwsz.raciborz.edu.pl