X Raciborskie Seminarium Pedagogiczne „35 – lecie raciborskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Geneza, współczesność, perspektywy”

ptp180

Zarząd Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Raciborzu oraz  Instytutu Studiów Edukacyjnych i Sztuki mają zaszczyt zaprosić na

X  Raciborskie Seminarium Pedagogiczne

„35 – lecie raciborskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Geneza, współczesność, perspektywy”

Rozpoczęcie 19 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 w sali B-202 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu przy ul. Słowackiego 55.

Program Seminarium

1. Rozpoczęcie Seminarium - dr Ludmiła Nowacka, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Oddział w Raciborzu

2. Wystąpienie J. M. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Ewy Stachury

3. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy

4. Sesja plenarna

  • U źródeł Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Raciborzu. Narodziny i rozwój - prof. nadzw. dr hab. Marian Kapica
  • Udział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w tworzeniu szkolnictwa wyższego w Raciborzu – dr Adam Szecówka
  • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Szanse i rozwój – dr Beata Bułka
  • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne w Raciborzu. Dokonania i perspektywy – dr Ludmiła Nowacka

5. Podsumowanie Seminarium