Podpisanie porozumienia z Fundacją Romualdo Del Bianco

image 4c9a990e372908cb8ae52b526e6157fa397d71bb480908c8beb6cf579cc34df6 V

Z przyjemnością informujemy, że 13 marca 2016 r.  PWSZ w Raciborzu dołączyła do szacownego grona instytucji naukowych i kulturalnych polskich i zagranicznych uczelni jako nowy partner „Fondazione Romualdo del Bianco” we Florencji. Podstawowym  celem działalności Fundacji jest krzewienie i ochrona dziedzictwa historycznego oraz nawiązanie dialogu międzykulturowego młodzieży ze środowiskiem ludzi nauki i kultury w wymiarze europejskim a również światowym.

Zgodnie ze statutem, Fundacja ma na celu promowanie, rozpowszechnianie i zachowanie dziedzictwa kulturowego działalność kulturalną, artystyczną, historyczną i naukową. Świadomość wartości  narodowych i światowego dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie i podnoszenie tych wartości, a także popularyzacja turystyki wpisane są w misję fundacji, która obecnie zrzesza ponad 450 instytucji akademickich i uniwersytetów z 60 krajów świata

Na mocy porozumienia partnerzy zobowiązali się do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, promocję podróży jako narzędzia wiedzy i wspierania poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz rozwijania dialogu kulturowo-naukowego pomiędzy Raciborzem  i Florencją. Do realizacji tych celów będzie wykorzystywany m.in. portal internetowy

www.fondazione-delbianco.org.  

www.lifebeyondtourism.org.

Tam można znaleźć więcej informacji o Fundacji Romualdo del Bianco i inicjatywie Life Beyond Tourism.

 

Członkostwo naszej uczelni w Fundacji otwiera studentom, absolwentom i wykładowcom PWSZ nowe możliwości międzynarodowego zaangażowania poprzez m.in:

  • udział kadry akademickiej, studentów i absolwentów w warsztatach, pracach naukowych, konferencjach, sympozjach, seminariach, wykładach i projektach kulturalno-naukowych organizowanych pod patronatem Fondazione Romualdo del Bianco we Florencji lub w kraju jednego z partnerów fundacji
  • udział studentów - delegatów uczelni w miesięcznym stażu we Florencji w ramach projektu Fundacji „Life Beyond Tourism” , poprzez  wsparcie organizacyjne imprez oraz działania promocyjne (szczegóły można znaleźć na)
  • współorganizację powyższych przedsięwzięć
  • udział studentów i absolwentów w szkoleniach i praktykach organizowanych przez Fundację lub współpracujące z nią instytucje
  • tworzenie przez studentów blogów lub fotoblogów na portalu internetowym projektu „Life Beyond Tourism”).

Wszelkie informacje dotyczące aktualnych wydarzeń i ofert można znaleźć na podanych stronach internetowych Fundacji.

Zapraszamy do korzystania z tej niezwykle interesującej oferty. Zachęcamy szczególnie studentów architektury, edukacji artystycznej, naszych przyszłych filologóworaz kierunku turystyka.

image 55da0475983c61642d7eee9dce4c94b3acc8bf8ef5e0a2f8f913f3f39ddfe596 V

image 63acfbf5b4046705890e4aeb01e261d8624f3012699f05e578b5d36a1e4bf12f V

image 47951721633314c7912166ada5c1778fcf888eb0c8151f1bd593e12397b398d1 V

image ed65e2076e40dc1023452e8f4ea99f619af37e2977cc17a5ea6f59ca0e51d6ba V