SKPK ma własne logo!

language school 834138 640

Na początku bieżącego roku akademickiego, z inicjatywy Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, uruchomiono wolontariat studencki pod nazwą Studencki Klub Pomocy Koleżeńskiej (SKPK).  W ten sposób stworzono zorganizowaną grupę studentów, którzy chętnie pomagają swym niepełnosprawnym kolegom i koleżankom. Pomoc świadczona jest w zależności od potrzeb zgłaszanych ze strony osób
z niepełnosprawnościami.

Do głównych zadań wolontariuszy – „asystentów” studentów z niepełnosprawnościami należą m.in.:

  • towarzyszenie i udzielanie wsparcia osobie z niepełnosprawnością podczas zajęć  
    dydaktycznych i w przerwach między zajęciami,
  • pomoc w przemieszczaniu się między budynkami PWSZ w Raciborzu,
  • pomoc w sporządzaniu notatek z zajęć dydaktycznych,
  • zapewnienie o wsparciu w załatwianiu wszelkich formalności związanych z procesem kształcenia - w sekretariatach, dziale praktyk oraz innych jednostkach organizacyjnych naszej uczelni, w tym również pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych.

Zgłaszając chęć udziału w wolontariacie na rzecz osób z niepełnosprawnościami studenci wpisywani do rejestru wolontariuszy SKPK oraz otrzymują  Kartę Wolontariusza SKPK.

Nad projektem karty wolontariusza oraz logo SKPK pracowali studenci II roku Edukacji artystycznej pod kierunkiem mgr Marka Furmanowicza. W ten sposób powstało wiele ciekawych opracowań. Jednym z nich był projekt Aleksandry Kuśmierczyk – i to jej pracę wybrano spośród licznych propozycji. Karta wolontariusza jest dokumentem ze zdjęciem, zatem zadania związanego z wykonaniem i obróbką zdjęć podjęła się studentka III roku Edukacji artystycznej, reprezentująca FOTON – Alicja Świerczyńska.

KILKA SŁÓW O AUTORCE PROJEKTU

Aleksandra Kuśmierczyk - jest studentką II roku na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Jej zainteresowania obejmują: filmy, życie zwierząt, gry komputerowe i grafikę komputerową. Chętnie wspiera akcje propagujące pomoc zwierzętom. Kierunek, który studiuje wiąże się z jej pasją.

KILKA SŁÓW AUTORKI PROJEKTU O TYM JAK POWSTAŁO LOGO SKPK

„Bardzo cieszę się, że mój projekt został doceniony i wybrany spośród innych pomysłów. Nie była to pierwotna wersja, a na jej końcowy efekt duży wpływ miał mój wykładowca - mgr Marek Furmanowicz, który podsunął mi inspirację włoskimi, krótkimi filmami animowanymi "La linea". W ten sposób powstało logo. Ciekawostką może być również to, że podarowanie błękitnego kwiatu jest gestem przyjaźni, więc kolor tego znaku jak najbardziej tu pasuje :)”

                                                                                                              Aleksandra Kuśmierczyk

Pełny wzór karty wolontariusza oraz logo SKPK prezentujemy poniżej.

Karta Wolontariusza

 

Za zaangażowanie w pracę związaną z tworzeniem wzoru karty wolontariusza SKPK oraz logo składam serdeczne podziękowania wszystkim studentom II roku edukacji artystycznej, a w szczególności autorce projektu – Aleksandrze Kuśmierczyk, autorce zdjęć – Alicji Świerczyńskiej oraz wykładowcy PWSZ w Raciborzu -  Panu mgr Markowi Furmanowiczowi, który czuwał nad całością przedsięwzięcia. Wyrazy wdzięczności płyną również w stronę aktywnych wolontariuszy, dzięki którym niewątpliwie środowisko uczelniane staje się bardziej przyjazne dla studentów z niepełnosprawnościami.

Z kolei, podążając za słowami Lwa Tołstoja, zdaniem którego „dobro rodzi się wtedy, kiedy zapominamy o sobie i pomagamy innym”, życzę satysfakcji, wytrwałości i radości z czynienia dobra!

mgr Zofia Jędorowicz
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

 

Studenci, którzy chcieliby zostać wolontariuszami SKPK proszeni są o kontakt
z Pełnomocnikiem Rektora  ds. Osób Niepełnosprawnych – mgr Zofią Jędorowicz

(nr tel. 661 919 301;    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;   konsultacje: czwartek 8.50 - 9.35;  p.234)