Terroryzm i uchodźcy w Europie - wykład otwarty

war 929109 640

Instytut Studiów Społecznych PWSZ w Raciborzu  serdecznie zaprasza na kolejny w cyklu wykład otwarty,  który odbędzie się we wtorek 12.04.2016 o godzinie 10.00 w auli DS. Poprowadzi go Zastępca Komendanta Straży Granicznej w Katowicach Pyrzowicach mjr Piotr Lipiński. Po wykładzie przewidziano dyskusję z prelegentem.

Tytuł wykładu:

Współczesny wymiar przeciwdziałania oraz zwalczania przez Straż Graniczną przestępczości zorganizowanej, działań nieregularnych podmiotu państwowego, terroryzmu oraz nielegalnej migracji - jako najpoważniejszych zagrożeń dla sfery bezpieczeństwa państwa.