QUO VADIS - fotorelacja ze spotkania FOTON-u

foto. Alicja Świerczyńska FOTON 2

W czwartkowy wieczór, 31 marca br. w sali wykładowej Instytutu Studiów Edukacyjnych i Sztuki w ramach cyklu spotkań "Rozmowy o fotografii", spotkała się RODZINA FOTONOWCÓW, aby podsumować dziesięć lat swojej bardzo intensywnej działalności oraz wyznaczyć nowe kierunki.

Szczególnie intensywna aktywność twórcza w ostatnim - jubileuszowym roku - wzbogaciła dorobek artystyczny Koła o dziesięć nowych wystaw, których prezentacja odbyła się w wielu interesujących miejscach: w Galerii Knihovny Petra Bezruce w Opawie, Muzeum w Wodzisławiu Śląskim, Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej, Galerii w Starym Opactwie w Rudach, Galerii Sztuki "Złote Grabie" w Rydułtowach, Galerii GAWRA w Raciborzu, Galerii RCI w Raciborzu, Bibliotece i Czytelni PWSZ w Raciborzu, na XII i XIII Międzynarodowym Festiwalu Fotografii w Rybniku oraz w Galerii Open podczas światowej rangi FotoArtFestiwalu 2015 w Bielsku-Białej. Na początku spotkania, kierunek swoich fotograficznych dążeń przedstawił przewodniczący Koła Daniel Chyrchel, student III roku na kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych, odsłaniając rąbek tajemnicy swojej twórczości dokumentalnej. Magdalena Rymer - absolwentka raciborskiego Liceum Plastycznego, aktualnie studentka I roku edukacji artystycznej PWSZ w Raciborzu przedstawiła nową, wzbogaconą wersję swojego dyplomu z fotografii artystycznej w formie mulimedialnej. Dominikanin Adam Rokosz OP (inicjator powstania FOTON-u), aktualnie student Uniwersytetu Wiedeńskiego podzielił się swoimi doświadczeniami w obszarze szeroko rozumianej fotografii, wskazując jednocześnie miejsca swoich tegorocznych wystaw, mających związek z obchodami 800 - lecia Zakonu Dominikanów. Łukasz Lorenc - uczeń klasy dyplomowej raciborskiego Liceum Plastycznego przedstawił swoje foto-refleksje na temat problemu eurosieroctwa. Paweł Okulowski - Redaktor Naczelny Portalu Informacyjnego Nowiny.pl - zachwycił uczestników spotkania niezwykle wymownym fotoreportażem, obrazującym ostatni odcinek drogi życia. Wyjątkowo sympatycznym gościem - niespodzianką okazała się Kaja, córeczka Marty Zart (członkini FOTON-u) i Andrzeja Sobocika (byłego przewodniczącego FOTON-u), absolwentów edukacji artystycznej, aktualnie mieszkających w Warszawie. Jak się okazało w toku dyskusji, wielu członków Koła odnalazło już swoją drogę w twórczości fotograficznej. Ta trwająca już ponad dziesięć lat wymiana doświadczeń w niezwykle ciepłej, rodzinnej atmosferze pozwala wielu zainteresowanym fotografią uwierzyć w swoje możliwości i rozwinąć skrzydła. Wszystkim członkom FOTONOWEJ RODZINY i miłośnikom Koła dziękuję za zaangażowanie i pomoc w promowaniu raciborskiej Uczelni - opiekun naukowy FOTON-u, dr Gabriela Habrom-Rokosz.

foto. Alicja Świerczyńska FOTON 9

foto. Alicja Świerczyńska FOTON 1

foto. Alicja Świerczyńska FOTON 3

foto. Alicja Świerczyńska FOTON 4

foto. Alicja Świerczyńska FOTON 6

foto. Alicja Świerczyńska FOTON 7

foto. Alicja Świerczyńska FOTON 8