Instytut Kultury Fizycznej w Wodzisławiu Śląskim

10660852 931187026998635 1390981444 n

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej kierunek Wychowanie Fizyczne w Raciborzu w dniu 10.03.2016r  byli z wizytą w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim. Pod kierunkiem wykładowców Instytutu Kultury Fizycznej mogli zaprezentować pomiary: antropometryczne, składu masy ciała oraz wysklepienia stóp wśród uczniów klasy sportowej. Ta forma promocji pozwala na bezpośredni kontakt młodzieży ze studentami naszej uczelni. Od kilku lat jesteśmy życzliwie przyjmowani przez dyrekcję szkoły, trenerów, nauczycieli oraz uczniów klas maturalnych.  

 

12825221 931187046998633 1686229950 n

12834914 931187133665291 1617899452 n