KOMUNIKAT REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie zwołania posiedzenia Senatu

Komunikat Senat 7.04.16

KOMUNIKAT REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W RACIBORZU z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie zwołania posiedzenia Senatu


Na podstawie art. 66 ust.1. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012, poz. 572 z póz.zm.) oraz § 30 ust.1 i 3 Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu informuję:

• termin najbliższego posiedzenia Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu to 7 kwietnia 2016 roku. Posiedzenie odbędzie się w sali 320 w budynku przy ul. Słowackiego 55, o godzinie 13.00.

• W związku z powyższym, w terminie 14 dni przed planowanym posiedzeniem Senatu należy złożyć w Rektoracie Uczelni projekty uchwał wraz z ich uzasadnieniem. Niezachowanie tego terminu skutkować będzie nieuwzględnieniem projektu uchwały na najbliższym posiedzeniu Senatu.