Studenci WF w Jastrzębiu Zdrój

12784517 925076800942991 1834773528 n

W dniu 29.02.2016 odbyła się promocja PWSZ kierunku Wychowania Fizycznego w VI Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu Zdrój. Studenci Koła Naukowego Instytutu Kultury Fizycznej pod kierunkiem wykładowców przeprowadzili badania wśród siatkarek klas pierwszych i drugich, gdyż jest to nowo powstałe Liceum przy Zespole Szkół Sportowych. Badania dotyczyły pomiarów antropometrycznych, składu masy ciała, ciśnienia a także wysklepienia stóp przy użyciu Podoskopu. Ta forma promocji pozwala na bezpośredni kontakt przyszłych adeptów ze studentami naszej uczelni, a także daje możliwość poznania niektórych form pracy ze studentami. Obiór naszej wizyty był bardzo pozytywny zarówno ze strony kadry nauczycielskiej, trenerskiej oraz samych dziewcząt trenujących piłkę siatkową. 

12804569 925077184276286 583611451 n